24 черв. 2016 р.

Звіт керівника про свою діяльність


Звіт керівника
дошкільного навчального закладу «Золота рибка» про свою діяльність у 2015-2016 навчальному році
перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю
        Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.
Я, Цигрик Тетяна Володимирівна, 1958 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 41 рік, з 1991 року – очолюю колектив ДНЗ № 13 «Золота рибка».
Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи.
Я, як завідувач, забезпечую:
- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;
- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки,
- вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів;
- організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
    Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад»  (ясла - садок) № 13 «Золота рибка» відділу освіти Комсомольської  міської ради  Полтавської області знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра 70-а, розрахований на 250 місць.
                Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь - методист, 2 керівника музичних, 1 практичний психолог, 28 вихователів.
Усього 32 педагога, з яких мають освітньо- кваліфікаційний рівень:
·       18 осіб – з неповною вищою педагогічною освітою, що складає 56%;
·       10 -  з вищою повною педагогічною освітою; що складає 31%;
·       4- з базовою вищою, що складає 13%;
·       2 особи- медичний персонал.               
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цивільний захист»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
- Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений Старт»
- Програми розвитку дітей до трьох років «Оберіг».
А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
      Вжиті завідуючим дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;
На виконання наказу Комсомольського відділу освіти №153-Н від 26.05.2015р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2015 році», для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення сприятливих умов для здобуття громадянами дошкільної освіти було створено робочу групу по обліку дітей прилеглого мікрорайону.
Підсумком проведеної роботи стало:

Вік дітей           Кількість

З них ДНЗ

Вдома

З них ДНЗ

« Золота рибка»

Від   « 0 – 1»

28

-

28

               -

Від   « 1 -2»

60

16

44

7

Від   «2-3»  -  

96

79

17

48

Від   « 3-4» 

130

105

25

53

Від   « 4 -5»

135

93

42

51

Від  «5- 6»       

173

137

36

64

Від «6»- «7»

3

3

-

2

З них дошкільною освітою охоплено 433 дитини (що складає 70 % від загальної кількості).
Впродовж року в дошкільному закладі для мешканців мікрорайону проводились Дні відкритих дверей на яких була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.
Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано 9 консультацій для батьків дітей різного віку.
Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаю доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.
Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

    Протягом навчального року я, вихователь – методист Оськіна Ірина Федорівна та практичний психолог Диниско Ольга Анатоліївна  здійснювали методичний та психологічний супровід освітнього процесу, надавали необхідну допомогу педагогам, коригували індивідуальні програми розвитку дітей.
На основі Базового компоненту дошкільної освіти ,програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно – політичної , соціально – економічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, діяльність педагогічного колективу ДНЗ« Золота рибка» була спрямовона на вирішення таких завдань :
1.    Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей шляхом діагностування, створення безпечного розвивального середовища, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя.
2.    Продовжити формування громадянської культури та чуття національної приналежності у дитини дошкільного віку.
3.    Продовжити поглиблену роботу щодо формування мовленнєвої   компетентності дітей дошкільного віку.
4.    Забезпечувати соціальну адаптацію, розвиток індивідуальних задатків, нахилів і здібностей шляхом упровадження в педпроцес новітніх досягнень психолого-педагогічної науки в галузі дошкільної освіти та активних форм роботи з батьками.

Протягом 2015-2016 н. року в межах методичної роботи з кадрами було проведено:
·       Засідання педагогічних рад «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку»(листопад 2015р.), «Джерела мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» (лютий 2016р.), «Здоров’я – найвища цінність людини» (травень 2016р.);
·       Семінари ««Виховання патріотизму у дітей дошкільного віку як одного з показників моральності людини» ( жовтень 2015р); «Формуємо мовленнєву готовність до школи у грі» (практична робота, січень 2016р.); Екологічна культура в ДНЗ: діти  та довкілля (лютий 2016р.).
·        Консультації, виставки. Відкриті освітні заходи.
Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості вихователів , пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків  стало проведення  «Педагогічного марафону» серед вихователів груп раннього віку. Символом марафону стала Сова – мудрагеля, яку вихователі передають один одному після проведеного заходу.
Кожен з вихователів груп раннього віку протягом року проводили відкритий перегляд заняття для своїх колег. Під час обговорення заняття вихователі ділилися своїм досвідом, робили зауваження, планували свою роботу, використовуючи новітні технології. Після заняття педагоги мали можливість планувати свою роботу, враховуючи помилки колег та використовувати дієві методи та форми роботи з дітьми раннього віку. Така форма роботи дала можливість вихователям з великим досвідом – вдосконалюватись, а вихователям-початківцям - можливість уникнути багатьох помилок та  застосовувати в практиці теоретичні знання, отримані під час навчання.
Завершенням «Педагогічного марафону» став цикл відкритих заходів для вихователів випускних груп. Таким чином вихователі груп раннього віку «Окунець», «Чайка», «Русалонька», «Морячок» звітували про свою роботу перед колегами з садових груп, яким вони передаватимуть дітей.
Структура методичної роботи постійно удосконалюється  відповідно до запитів вихователів, але завжди відображає   3 рівні учасників навчально-виховного процесу: батьківський, педагогічний та дитячий.                                                                                                                                                   
Протягом 2015-2016 навчального року працював постійно діючий семінар з проблеми: «Виховуємо наймолодших: організація життєдіяльності дітей в групах раннього віку».
В листопаді 2015 року на базі ДНЗ «Золота рибка» для практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста Комсомольська відбувся Семінар-практикум «Зірочки на Землі: навчання дітей з особливими потребами».
Протягом року у ДНЗ проходили виставки дитячих стінгазет «Вітальні листівки Діду Морозу», « Твої права та обов’язки вдома та садочку», «Прощання з ялинкою», «Вода – джерело життя», дитячих поробок «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний».
Враховуючи суспільно – політичну ситуацію в країні в березні 2016 року, в закладі відбувся тренінг з теми «Поліпшення життєвих умов внутрішньо переміщених осіб та громад, які зазнали наслідків конфлікту на Сході України: права людини та недискримінація» для педагогічних працівників.
       Йшлося про актуальні напрями соціальної адаптації дітей та батьків з числа внутрішньо переміщених осіб та надання їм допомоги.
       Учасники тренінгу поглибили свої знання про зміст та методи соціально-педагогічної роботи з учасниками навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу.
       Захід провела Наталія Ткаченко, тренер ГО «Ла Страда-Україна»  за підтримки відділу освіти Комсомольської міської ради  в рамках проекту «Поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб і населення, яке зазнало наслідків конфлікту в Україні». Проект реалізує ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки МЗС Німеччини у співпраці з «Діаконія Катастрофенгільфе». Також у ДНЗ "Золота рибка" відбулися заняття з тем «Шляхи подолання агресії в дитячому колективі», «Адаптація дітей переселенців в нових умовах ДНЗ», «Підняття рівня впевненості та психологічного комфорту у дітей дошкільного віку». До цієї роботи були залучені вихованці середнього та старшого дошкільного віку.
    Протягом 2015-2016 навчального року колектив дошкільного закладу приймав активну участь в міських методичних заходах. У червні 2016 року на базі закладу відбулося засідання круглого столу з питання «Стратегія розвитку та функціонування дошкільного навчального закладу. Кроки до успіху» з завідувачами та методистами (слухачами курсів підвищення кваліфікації при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С.Макаренко).
Упродовж навчального року творчої групою закладу висвітлюва
лися результати  інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників на сторінках газети «Дошколярик» ( жовтень 2015, травень 2016р.), веб-сайті навчального закладу.
Значний вплив на розвиток дошкільників мають не лише дорослі, які їх виховують і навчають, а й середовище, в якому перебувають діти. Саме тому створення  оптимального розвивального  середовища в дошкільному закладі, зокрема в групових приміщеннях, є одним з основних завдань нашого педагогічного колективу ДНЗ «Золота рибка».
Адже об лаштоване належним чином розвивальне середовище сприяє активності, ініціативності, особистісному зростанню та самовдосконаленню кожної дитини, стимулює розвиток її здібностей і нахилів, даючи змогу самостійно обирати вподобаний вид діяльності.
Продовжує свою роботу виставковий зал (зелене фойе), де постійно проводяться вистаки стінгазет та дитячих поробок.
Продовжує і свою роботу «Кабінет з безпеки життєдіяльності».
З вересня 2015 року гостинно відкрив свої двері створений за допомоги батьків та працівників закладу міні-музей з народознавства.
Не залишаємо без уваги і дітей, які тільки розпочали відвідування садочка. Мамо, хочу в садок! Під таким гаслом у ДНЗ « Золота рибка» у вересні 2015 року пройшли заняття з елементами тренінгу для батьків дітей раннього віку, що проходять адаптаційний період. Заняття проводила практичний психолог закладу Диниско О.А.
Метою заходу було   знайомство з батьками, створення  емоційного  настрою, ознайомлення  батьків з особливостями адаптації дітей в дитячому садку; сприяти згуртуванню батьківського колективу, формувати довірливі відносин між батьками та педагогами.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
   Організація функціонування закладу здійснювалась шляхом бюджетної дисципліни.
В 2015 году была проведена реконструкція вуличного освітлення. Були замінені лампи працюючі  на световому датчику и підключені до окремого  лічильнику  вартістю 75 тисяч гривень за кошти міського бюджету.
Зараз  закінчується работа по встановленню 2-х болерів, які будуть нагріватися за рахунок  солнечної єнергії. На ці роботи міським бюджетом виділено 364 тыс.гр.
   В 2016 році створено проект по реконструкції системи опалення, де розглядаеться альтернативне забезпечення тепла для дитячого садка.             
Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу
та їх раціональне використання.

    В 2015-2016 навчальному році додотковим джерелом фінансування закладу є добровільні батьківські внески. Ці кошти використовуються за потребою закладу. Звітність про витрати здійснюється кожного місяця через повідомлення в інформаційних батьківських осередках.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу
кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В  2015-2016 навчальному році до закладу   прийшло 2 молодих спеціаліста. За молодими спеціалістами та спеціалістами, які працюють менше трьох років, були закріплені наставники  та проводились заняття в школі молодого вихователя-початківця, семінарські  заняття  з метою надання методичної допомоги.
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами:
·       Вища категорія -2 особи;
·       І категорія – 4 особи;
·       ІІ категорія – 4 особи;
·       Спеціаліст- 10;
·       9 тарифний розряд- 10;
·       8 тарифний розряд- 3.
Мають педагогічні звання:  3 чол. – “Вихователь-методист”;
Нагороди МОН України мають 2  чол., в т.ч.:
     - 1чол. – Почесну грамоту МОН України;
     - 2чол. – Почесний нагрудний знак «Відмінник освіти України».
В закладі стабільно функціонує  система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
     У 2016 році атестаційною комісією дошкільного закладу «Золота рибка» атестовано 3 вихователя, з них (2- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 1- підтвердження 9 тарифного розряду), атестаційною комісією ІІ рівня атестовано 2 педагогічних  працівника, з них присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» - 1 педагог, 1 вихователь  атестувався на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист».
Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2015-2016 навчальному році двоє вихователів продовжують здобувати повну вищу освіту навчаючись у ПДПУ ім. В.Г.Короленка та у Глухівському ДПУ ім. О.Довженка.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців
та педагогічних працівників.

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.
Старші медичні сестри закладу Юренко Н.С. та Салій Т.С. здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування
 вихованців і педагогічних працівників.
Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснює медичний працівник (лікарем міської дитячої поліклініки- Горшковою Л.О.).
Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків.
Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками щодо підвищення санітарно – гігієнічних знань.16.06.2016 року була проведена виробнича нарада на якій колектив ДНЗ був ознайомлний з Санітарним регламентом. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках
У дошкільному навчальному закладі щоденно проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи).
Були проведені оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Впродовж навчального року сестрами медичними старшими та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 76% до 93%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 119-137 ударів в хвилину.
Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи), що сприяло зміцненню здоров’я вихованців.
Старшими сестрами медичними  дошкільного  навчального закладу постійно здійснюється аналіз захворюваності і виводиться індекс здоровья по кожній групі окремо і загальний по садочку.
У 2015-2016 навчальному році значна увага приділялася організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, де вирішувались та підлягали контролю наступні питання:
1.Організація харчування дошкільників.
2.Виконання норм харчування за 2015-2016 навчальний рік.
3.Ведення ділової документації з харчування.
4.Формування навиків культури їжі у дошкільників.
5.Виконання санітарно-гігієнічних норм.
Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється  відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
У ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального  харчування; заслуховувались питання з організації харчування  на  загальних батьківських зборах (15.04.2016 року), нарадах при завідувачеві та на виробничих нарадах від 04.12.2015, 30.03.2016, 06.04.2016.
Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного закладу  в цілому дотримуються режиму харчування дошкільників. Видача їжі відбувається відповідно до графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню.
Своєчасно ведеться ділова документація з харчування: журнал бракеражу сирих продуктів, журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку виконання норм харчування, журнал обліку відходів.
З урахуванням примірного 10-денного меню та картотеки страв,  з урахуванням забезпечення сезонними продуктами щоденно, на наступний день  складається меню-розкладка  старшою медичною сестрою за участю повара та завідувача дитячим дошкільним закладом.
Під час складання меню обов’язково враховуються рекомендації щодо вікових норм харчування, в яких вказані: об’єм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в грамах. При підрахунку виходу страв враховуються втрати продукту під час холодної та теплової обробки, зміни при випіканні борошняних виробів, розварці круп та макаронних виробів.
Через куточок «Смачного» проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування дошкільників.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам.
Впродовж 2015-2016 року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку:
Сад-18 грн;
Ясла- 14 грн.
Оплата батьків становить 60-%, бюджету – 40 %.
З 01.04.2016 року згідно рішення сесії становила:
Сад- 21 грн.;
Ясла- 14 грн.
 З 01.06.2016 року згідно рішення сесії становить:
Сад – 23,10;
Ясла-15,40.
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
·       Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
·       Організація догляду за дітьми.
·       Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
·       Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
·       Робота з батьками.
Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом навчального року.
Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Діти постійно відвідують Кабінет безпеки життєдіяльності. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного обладнання та малих форм на території дошкільного закладу, в спортивній залі. 
Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 24 дитини пільгового контингенту, а саме:
·       діти з багатодітних сімей - 22,
·       діти  сімей учасників АТО - 2.
На початок навчального року було складено банк даних та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей – з 50% знижкою, діти сімей учасників АТО – безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки  матеріальної допомоги на оздоровлення та виплачується грошова винагорода - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». В березні 2016 року була виплачена премія за рахунок економії фонду оплати праці працівникам ДНЗ «Золота рибка» з нагоди свята.

Стан дитячого травматизму.
Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.
Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Протягом 2015-2016 навчального року намагалась  докласти зусилля аби дорослі члени сімей наших дітей ставали нашими однодумцями, аби разом створювати сприятливе соціальне середовище для повноцінного виховання дітей як у дошкільному закладі, так і в сім’ї. Сім’я і дошкільний заклад – це два соціальних інститути, які закладають фундамент успішності кожної дитини у майбутньому. Дошкільний навчальний заклад продовжує тісну співпрацю з ГО «Родіс». Вихованці та їх батьки беруть активну участь в усіх заходах, які організовує ГО.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

    На виконання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (далі — Інструкція № 348), аналізу забезпечення належного ведення діловодства за зверненнями громадян у 2016 році , в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме: - заведені журнали обліку особистого прийому громадян,
- реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян,
- установлена скриня для питань та пропозицій громадян.
    Проводячи підсумок моєї діяльності протягом навчального року, треба зазначити, що поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо де кілька питань для більш детальної роботи, а саме:
- залишається питання про вдосконалення особистісного розвивального середовища.
- потребує в досконалення робота з організації пошуково-дослідницької діяльності;
- недостатньо скоординована робота з розвитку ігрової діяльності дошкільників молодими спеціалістами.
   Я, як керівник , і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують наш заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.
      Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими (Оскар Уайльд).


     Завідувач ДНЗ Цигрик Т.В.