Про нас


Горішньоплавнівська міська рада
Полтавської області

Дошкільний навчальний заклад
« ЗОЛОТА    РИБКА »

Адреса розташування закладу:   Україна, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, 
                                                                        пр-т Героїв Дніпра, буд. 70-а,                           
                                                                         ел.адреса: ribka2015@i.ua
                                                                          тел: (6-13-98)
                                                                         


Дошкільний навчальний заклад (загального розвитку) « Золота рибка» належить Горішньоплавнівській міській територіальній громаді на правах комунальної власності і знаходиться в підпорядкуванні Горішньоплавнівської міської ради.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.04.2018                                  м. Полтава                          №329
Про видачу ліцензій закладам
освіти мм. Полтава, Кременчук,
Лубни, Миргород, Горішні Плавні
Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статей 6, 13, 22 Закону України „Про ліцензування видів
господарської діяльності”, підпункту 6 пункту 3 розділу XII „Прикінцеві
положення” Закону України „Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти” та згідно з рішенням комісії з питань
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної
середньої освіти (протокол №6 від 28.03.2018), склад якої затверджений
розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.02.2017 №84 „Про
організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Полтавської
області”
1.   Видати ліцензії у сфері загальної середньої освіти (профільна середня
освіта) закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні
Плавні згідно з додатком 1.
2.   Видати ліцензії у сфері загальної середньої освіти (базова середня освіта)
закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні згідно
з додатком 2.
3.    Видати ліцензії у сфері загальної середньої освіти (початкова освіта)
закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні згідно
з додатком 3.
4.    Видати ліцензії у сфері дошкільної освіти закладам освіти мм. Полтава,
Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні згідно з додатком 4.
5.    Рекомендувати закладам .освіти, зазначеним у додатках 1, 2, 3 та 4,
протягом 10 робочих днів з дати видачі розпорядження внести плату за видачу ліцензії відповідно до Закону України « Про ліцензування видів господарської діяльності»

         Голова
 обласної державної
 адміністрації                                                                      В.ГОЛОВКО
Структура та органи управління
ДНЗ «Золота рибка»

·       засновник;
·       керівник закладу дошкільної освіти;
·       колегіальний орган управління закладу освіти (педагогічна рада);
·       вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу ЗДО;
·       органи самоврядування працівників;
·       органи батьківського самоврядування (батьківський комітет).
Ліцензований обсяг
та фактична кількість осіб,
які навчаються у ДНЗ “Золота рибка

За типовим проектом заклад розрахований на 250 місць.
В закладі функціонує 13 груп.
 Фактична кількість дітей  – 253:
·        ранній вік — 55;
·         переддошкільний вік — 198.

 В ДНЗ функціонує  група  інклюзивного навчання.

МОВА освітнього процесу - УКРАЇНСЬКА    

Перелік додаткових освітніх послуг, 
їх вартість, порядок надання та оплати:
Додаткові освітні послуги в ДНЗ "Золота рибка"
 не надаються
Територія обслуговування, що закріплена за закладом освіти 
            Територія обслуговування, закріплена за дошкільним навчальним закладом «Золота рибка», відповідно до наказу відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради від 26.11.2019 № 291-Н «Про закріплення за закладами дошкільної освіти території обслуговування»:
ДНЗ «Золота рибка» (проспект Героїв Дніпра,70-а)
·     просп.Героїв Дніпра: буд.№58,62,64,66,68,72,74,78,80,86,88,102;
·     вул.Добровольського:  буд.№47,49,51,53,55,59,67,69,71,73,75,77,79,81,
                                                        83,85,87,89,91,93,97;
·       мікрорайон: Золотнишине.

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗГІДНО ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИСНОВКУ МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО  ДНЗ "ЗОЛОТА РИБКА"

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.
Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти потрібно надати такі документи:

1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім'я завідувача.
2. Свідоцтво про народження (копію).
3. Згода на збір та обробку персональних даних.
4. Медична картка дитини (форма 026-о).
5. Копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії дітей)

До пільгових категорій відносяться:

Діти – інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;
Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого лиха, аварій, катастроф;
Діти, які перебувають під опікою;
Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та учасників бойових дій.
Для прийому дітей до інклюзивної групи дошкільного навчального закладу додатково подається висновок інклюзиво-ресурсного центру, про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Умови доступності
дошкільного навчального закладу «Золота рибка»
для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

    В дошкільному навчальному закладі «Золота рибка» Горішньоплавнівської міської ради створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до приміщень закладу, а саме:
·         у наявності пандус;
·        будівлі закладу, де перебувають вихованці, об’єднані зручними переходами;
·        східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями;

       Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі– пастельного кольору; стелі, віконні рами – білі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення. У закладі дотримується повітряно – тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).
Навчальні меблі групових кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка навчально – виховного процесу.
Території дошкільного навчального закладу підтримуються в належному стані.

         В ДНЗ  відкрита група для навчання осіб з особливими освітніми потребами (гр.«Дельфін»). Створені умови для навчання дітей відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Вихованцям  надаються психолого – педагогічні  та розвиткові  послуги( у навчальному закладі працює практичний психолог).

Дошкільний навчальний заклад забезпечений необхідним матеріально- технічним обладнанням.


Матеріально-технічне забезпечення
ДНЗ «Золота рибка»
1.     Загальна характеристика навчального закладу:
        Заклад дошкільної освіти «Золота рибка» розташований в типовій двоповерховій будівлі, загальною площею 1661.2 м2. . Рік забудови – 1983 рік. Проектна потужність закладу складає 250 місць. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та 10,5-годинним режимом роботи. У садку функціонує 9 дошкільних груп і 4 ясельні – 253 дітей, 28 одиниць навчальних, підсобних, адміністративних приміщень.
      За рахунок благодійного фонду ПГЗКа  у  2012 році проведено утеплення фасаду головної будівлі закладу. У 2015 році проведено благоустрій території дошкільного закладу .Вона відповідає усім санітарним нормам. Загальна площа території закладу  – 1.1214 га .
Заклад має огорожу по всьому периметру. Кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, на яких встановлені пісочниці та ігрове обладнання.
       Майном дошкільного закладу, як визначено статутом, є матеріально-технічна база дошкільного закладу, що включає: будівлю, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інше.
       Господарська діяльність здійснюється згідно з річним планом.  Матеріально – технічна база ДНЗ в задовільному стані. Заклад забезпечено обладнанням, меблями та м’яким інвентарем.
 Дошкільний навчальний заклад «Зодота рибка» (далі – ДНЗ) має ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем «дошкільна освіта».
2. Аналіз та технічний стан будівель
  Дошкільний заклад розташований в окремій двоповерховій будівлі, коридор першого поверху з’єднаний сходами з другим поверхом.
·        кількість поверхів – 2 од. (технічний стан задовільний);
·        коридори – 4 од. (технічний стан задовільний);
·        сходи – 4 од. (технічний стан задовільний);
·        санвузли – 15 од. (технічний стан задовільний);
·        харчоблок – 4 од. (цех готової продукції, цех сирої продукції, комора комірника, комора кухарів) - технічний стан задовільний;
·        пральня – 2 од. (пральне приміщення та кімната для сушіння) - технічний стан задовільний.
   Підсобні та службові приміщення:
·       комора каштеляна – 1 од. (технічний стан задовільний);
·       комора заступника завідувача з господарства – 1 од. (технічний стан задовільний);
·       головна щитова – 1 од. (технічний стан задовільний);
·       медичний блок: 1 – медичний кабінет, 1 – ізолятор (технічний стан задовільний);
·       групові кімнати, спальні приміщення – 26 од. (технічний стан задовільний);
·       музична зала – 1 од. (технічний стан задовільний);
·       кабінет практичного психолога – 1 од. (технічний стан задовільний);
·       спортивна зала – 1 од. (технічний стан задовільний).
  Адміністративні приміщення:
·       кабінет завідувача – 1 од. (технічний стан задовільний);
·       методичний кабінет – 1 од. (технічний стан задовільний);
·       кабінет заступника завідувача з господарства – 1 од. (технічний стан задовільний).
3. Покрівля
  Дошкільний заклад відповідно до типового проекту має м’яку покрівлю. Площа покрівлі – 1160 м2. Технічний стан задовільний .
Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час освітнього процесу
Адреса приміщення
Найменування власника майна
Площа, кв. метрів
Найменування та реквізити документа про право власності або користування
Документ про право користування
строк дії договору оренди
(з _____ по ____)
наявність державної реєстрації
наявність нотаріального посвідчення
39800
Полтавська обл.
м.Горішні Плавні
пр.Героїв дніпра, будинок 70-А
Дошкільний навчальний заклад
«Золота рибка»
2642.2


Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 648720 від 29.11.1995р. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань від 05.08.2019р. № 16310709

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення)
Кількість приміщень, одиниць
Площа з розрахунку на одного вихованця,
кв. метрів
Відомості про приміщення (власні/в оперативному управлінні/у господарському віданні/наймі/ оренді тощо)
необхідна
фактична
необхідна
фактична
1 молодші групи
4
4
8,33
8,33

Передшкільні групи
9
9
7,15
7,15

Музична зала
1
1
3,00
3,00

Спортивна зала
1
1
3,00
3,00

Кабінет практичного психолога
1
1
2,00
2,00

При підготовці 
до нового 2019-2020 навчального року були покращені матеріально-технічні умови.

      В ДНЗ «Золота рибка» закінчився  капітальний ремонт:
- туалету і кухонного блоку групи «Якірець» на суму 143 356.98грв.
- туалету і кухонного блоку групи «Русалонька» на суму 140 854.15грв.
                                                                                                    на  суму: 284211.13 гр
Виготовлені  меблі  на групу «Якірець»  на суму – 26.650 гр.
Виготовлені  меблі на групу «Русалонька» на суму 30.220 гр
                                                                                                       на суму: 56 870 гр. 
Для оформлення розвивального середовища (куточків) придбали на групи:
-        музичні інструменти на суму 700 гр.
-        конструктори на суму 1000 гр.
-        ляльковий театр на суму 2200 гр.
-        настільні ігри на суму 2200 гр.
-        іграшки – (кукли,машини,кубики,посуд) на суму 7866 гр.
                                                                                     загальна сума: 13966 гр.
Для організації харчування дітей придбано посуд на суму – 25000 гр.
Для виховання культурно-гігіенічних навичок придбані рушники –
                                                                                                     на суму –  5000 гр.
Придбано килими та килимові доріжки – на суму20610 гр.
Придбано два вогнегасники – на суму2600 гр.
Перевірка та перезаряка вогнегасників – на суму3297 гр.
Придбано сантехнічні та господарські вироби -  на суму 17508 гр.
Придбаномиючі, чистящі засоби – суму 42094 гр.
Придбано шпалери, фарбу – на суму  1949 гр.
Придбано папір, канц.товари – на суму  6658 гр.
Придбано багатофункціональний пристрій – на суму  5820 гр.
Зроблено атестацію робочих місць – на суму 6000 гр.
Зроблено передплату на 2-е півріччя 2019 року – на суму 748 гр.
Зроблені поточні ремонти груп:
-        «Морячок», «Хвилька», «Краплинка», «Якірець», «Русалонька», «Кораблик»;
-        Ремонт центрального входу закладу;
-        Туалетної кімнати медкабінету. -  на суму – 4000 гр.


Інформація про вакансії 2020:  вакансії відсутні
Дошкільний заклад керується 
Статутом  , затвердженим відділом  освіти Горішньоплавнівської міської ради. 
1.   ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Дошкільний навчальний заклад (далі -ДНЗ) "Золота рибка" являє собою ясла - садок для дітей віком від 1-го до 6 років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання.
Повна назва:
Дошкільний навчальний заклад "Золота рибка".
Скорочена назва:
ДНЗ "Золота рибка".
1.2   . Місцезнаходження ДНЗ: 39800, Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 70-а.
1.3   . ДНЗ "Золота рибка" є правонаступником майнових і немайнових прав та обов’язків дитячого дошкільного виховного закладу "Золота рибка".
Засновник дошкільного навчального закладу "Золота рибка" - Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.
ДНЗ є власністю територіальної громади м. Горішні Плавні в особі Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області ( надалі – Власник).
Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ДНЗ "Золота рибка", його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4   . ДНЗ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - положення), затвердженим  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 12 березня 2003  року № 305, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Горішньоплавнівської міської ради та його виконавчого комітету, іншими нормативно – правовими актами, цим статутом.
1.5   . ДНЗ "Золота рибка" є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи ДНЗ набуває з моменту його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
ДНЗ має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах державного казначейства.
1.6   . Головною метою ДНЗ "Золота рибка" є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7   . Діяльність ДНЗ спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти в Україні:
-        збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
-        виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
-        формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей і нахилів;
-        забезпечення соціальної адаптації дітей та готовності продовжувати освіту;
-        поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.
1.8   . ДНЗ "Золота рибка" самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним статутом.
1.9   . ДНЗ відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в його розпорядженні, у тому числі за зобов'язаннями відшкодування шкоди. У разі недостатності у ДНЗ коштів відповідальність за його зобов’язаннями несе Власник або уповноважений ним орган.
1.10. ДНЗ не несе відповідальності за зобов'язаннями Держави, органу управління майном та Власника. Держава, Власник та орган управління майном не несуть відповідальності за зобов'язаннями ДНЗ.
1.11. ДНЗ "Золота рибка" несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
-        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";
-        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до ії змісту, рівня й обсягу;
-        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.12.   Взаємовідносини між ДНЗ "Золота рибка" з юридичними та фізичними особами визначаються чинними нормативно-правовими актами, в т.ч. угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ

2.1.      ДНЗ "Золота рибка" розрахований на 250 місць.
2.2.             Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), можуть комплектуватися за сімейними (родинними), статевими (група дівчаток, група хлопчиків) ознаками.
2.3.             В ДНЗ "Золота рибка" можуть функціонувати групи загального розвитку, профільні групи (художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного, гуманітарного та ін. напрямків роботи), групи соціально-педагогічного патронату.
2.4.             ДНЗ "Золота рибка" може мати групи з різним режимом перебування дітей:
-        денним (10,5 годин)
-        цілодобовим (24 години)
-        короткотривалим (до 4 годин, в тому числі прогулянкові, чергові у вечірні й нічні години, у святкові та вихідні дні).
2.5.             Групи в ДНЗ "Золота рибка" комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності з урахуванням бажання батьків або осіб, які їх замінюють. Власник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми.
2.6.             До груп з денним перебуванням зараховуються діти віком від 1-го до 6 років. До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 1 року 6 місяців до 6 років.
До груп   з короткотривалим перебуванням зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців до 6 років.
2.7.     Для зарахування дитини в ДНЗ "Золота рибка" необхідно пред'явити:
-        заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
-        медичну довідку про стан здоров'я дитини;
-        медичну довідку про епідеміологічне оточення;
-        свідоцтво про народження дитини (копію).
2.8.             Прийом дітей в ДНЗ "Золота рибка" здійснюється протягом календарного року.
2.9.             За дитиною зберігається місце в ДНЗ "Золота рибка" у разі:
-        її хвороби;
-        карантину;
-        санаторного лікування;
-        відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
-        літнього оздоровчого періоду (75 днів)
2.10.   Відраховування дитини з ДНЗ "Золота рибка" може здійснюватися:
-        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
-        на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в даному ДНЗ;
-        у   разі   несплати   без   поважних   причин   батьками   або   особами,   які   їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців.
Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з ДНЗ "Золота рибка" - не менше як за 10 календарних днів.
2.11.        ДНЗ "Золота рибка" може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, що не відвідують ДНЗ, а також надання консультаційної допомоги сім'ї. Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату обумовлюється чинними нормативними галузевими документами.
2.12.        Діти, які перебувають у ДНЗ "Золота рибка" короткотривале чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться в ньому на облік.
2.13.        Формування нових груп і переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень). Прийом нових дітей   здійснюється   в   міру   вивільнення   місць   в   групах.  
2.14.        Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), можуть комплектуватися за сімейними (родинними), статевими (група дівчаток, група хлопчиків) ознаками
2.15.        В ДНЗ "Золота рибка" можуть функціонувати групи загального розвитку, профільні групи (художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного, гуманітарного та ін. напрямків роботи), групи соціально-педагогічного патронату.
2.16.        ДНЗ "Золота рибка" може мати групи з різним режимом перебування дітей:
-        денним (10,5 годин)
-        цілодобовим (24 години)
-        короткотривалим (до 4 годин, в тому числі прогулянкові, чергові у вечірні й нічні години, у святкові та вихідні дні).
2.17.        Групи в ДНЗ "Золота рибка" комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності з урахуванням бажання батьків або осіб, які їх замінюють. Власник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми.
2.18.        До груп з денним перебуванням зараховуються діти віком від 1-го до 6 років. До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 1 року 6 місяців до 6  років.
До груп   з короткотривалим перебуванням зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців до 6 років.
2.19.   Для зарахування дитини в ДНЗ "Золота рибка" необхідно пред'явити:
-        заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
-        медичну довідку про стан здоров'я дитини;
-   медичну довідку про епідеміологічне оточення;
-   свідоцтво про народження дитини (копію).
2.19.        Прийом дітей в ДНЗ "Золота рибка" здійснюється протягом календарного року.
2.21.        За дитиною зберігається місце в ДНЗ "Золота рибка" уразі:
-        її хвороби;
-        карантину;
-        санаторного лікування;
-        відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
-        літнього оздоровчого періоду (75 днів)
2.22.   Відраховування дитини з ДНЗ "Золота рибка" може здійснюватися:
-   за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
-        на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в даному ДНЗ;
-        у   разі   несплати   без   поважних   причин   батьками   або   особами,   які   їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців.
Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з ДНЗ "Золота рибка" - не менше як за 10 календарних днів.
2.22.        ДНЗ "Золота рибка" може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, що не відвідують ДНЗ, а також надання консультаційної допомоги сім'ї. Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату обумовлюється чинними нормативними галузевими документами.
2.24.        Діти, які перебувають у ДНЗ "Золота рибка" коротко тривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться в ньому на облік.
2.25.    Формування нових груп і переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень). Прийом нових дітей здійснюється по мірі вивільнення місць в групах. Прийом дітей раннього та молодшого дошкільного віку проводиться поступово - протягом місяця.

3.          РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ

3.1. ДНЗ "Золота рибка" працює за 5-денним робочим тижнем протягом 10,5 годин на день. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
3.2.              Щоденний графік роботи:
-        початок роботи о 7.00;
-        закінчення роботи о 17.30.
3.3.              В групах короткотривалого перебування дітей встановлюється окремий графік роботи і затверджується керівником ДНЗ "Золота рибка".
3.4.              Режим роботи ДНЗ "Золота рибка" може бути змінений за рішенням власника за погодженням з міським відділом освіти та міською СЕС.
3.5.              Для задоволення потреб населення ДНЗ "Золота рибка" може функціонувати протягом року (12 місяців) чи сезонно (неповний календарний рік, але не менше як 3 місяці на рік).

4.      ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1     . Зміст дошкільної освіти, яку забезпечує ДНЗ "Золота рибка", визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти та науки України.
4.2     . ДНЗ "Золота рибка" може організовувати навчально-виховний процес за такими напрямками:
-        загального розвитку;
-        художньо-естетичного розвитку;
-        фізкультурно-оздоровчого розвитку;
-        музичного розвитку;
-        гуманітарного розвитку тощо.
4.3.     ДНЗ "Золота рибка" має право самостійно обирати варіативні та інваріантивні програми, в т.ч. й авторські (які мають гриф МОН України).
4.4    . ДНЗ "Золота рибка" може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою (платні або безоплатні) на основі угоди (договору) між батьками або особами, що їх замінюють, та ДНЗ "Золота рибка" або за письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, у межах допустимого навантаження дитини.
4.5    . ДНЗ "Золота рибка" має право самостійного вибору засобів, методів та прийомів реалізації змісту і завдань дошкільної освіти, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти  в Україні.
4.6    . Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Оздоровчий період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.
4.7    . ДНЗ "Золота рибка" здійснює свою діяльність згідно з власним річним планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період. Річний план роботи схвалюється серпневою педагогічною радою ДНЗ "Золота рибка", затверджується керівником ДНЗ "Золота рибка" і погоджується з міським відділом освіти.
План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною СЕС.
4.8    . У ДНЗ "Золота рибка" визначена українська мова навчання і виховання дітей. За  потребами громадян в ДНЗ "Золота рибка" можуть створюватися групи з мовою навчання і виховання національних меншин України.
4.9    . Режим дня і розклад занять в усіх вікових групах визначається вимогами Базового компоненту дошкільної освіти і затверджується керівником ДНЗ "Золота рибка".

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

5.1.     ДНЗ "Золота рибка" забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном України. Розмір вартості харчування дітей в ДНЗ "Золота рибка" визначається власником.
5.2.     Забезпечення ДНЗ "Золота рибка" продуктами харчування здійснюється фізичними та (або) юридичними особами, які мають спеціальний дозвіл міської СЕС на основі укладення договорів постачання продуктів з ДНЗ "Золота рибка" та за умови суворого дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм.
5.3    . У ДНЗ "Золота рибка" за умови денного перебування дітей встановлюється 3-х разове харчування. Для дітей, які перебувають в ДНЗ "Золота рибка" менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.
5.4    . Контроль за організацією та якістю харчування дітей, вітамінізацією, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів забезпечується з боку медичних працівників та керівника ДНЗ "Золота рибка".
5.5    . Порядок встановлення плати за харчування дитини в ДНЗ "Золота рибка" визначається чинним законодавством.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

6.1.     Медичне обслуговування дітей в ДНЗ "Золота рибка" здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до його штату, а також міською дитячою поліклінікою.
6.2.     Медичний персонал здійснює:
-        лікувально-профілактичні заходи, в т.ч. проведення обов'язкових медичних оглядів та профілактичних щеплень;
-        контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
6.3.     ДНЗ "Золота рибка" надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу, та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.     Учасниками навчально-виховного процесу в ДНЗ "Золота рибка" є:
-        діти;
-        керівник ДНЗ "Золота рибка";
-        заступники керівника;
-        педагогічні працівники;
-        медичні працівники;
-        помічники вихователів для дітей віком до 3-х років;
-        помічники вихователів для дітей віком з 3-х років;
-        батьки або особи, які їх замінюють;
-    фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2.     Права дитини у сфері дошкільної освіти:
-        на безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, виховання, навчання і розвитку;
-        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
-        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
-        здоровий спосіб життя.
7.3.     Права батьків або осіб, які їх замінюють:
-        звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
-        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ "Золота рибка";
-        брати участь в покращенні організацій  освітнього  процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ДНЗ "Золота рибка";
-        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
-        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
7.4.     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
-        своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ "Золота рибка" до 15 числа поточного місяця;
-        своєчасно  (до 8.00) повідомляти вихователя і медичний персонал ДНЗ  "Золота рибка" про можливість відсутності або хворобу дитини;
-        слідкувати за станом здоров'я дитини, дотримуватись правил гігієни у догляді за дитиною;
-        приводити дитину в групу і передавати її вихователю особисто і вчасно;
-        забирати дитину з ДНЗ "Золота рибка" особисто і вчасно;
-        у випадку неможливості особисто привести чи забрати дитину заздалегідь написати заяву із зазначенням повнолітньої особи, якій це довіряється;
-        поважати гідність своєї дитини і гідність інших дітей групи;
-        поважати честь і гідність вихователя та інших працівників ДНЗ "Золота рибка";
-        відвідувати загальні й групові батьківські збори, виконувати їх рішення;
-        відвідувати лекції, консультації та семінари для батьків ДНЗ "Золота рибка";
-        постійно дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, створювати умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
-        виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, до народних традицій і звичаїв.
7.5.     Педагогічні працівники ДНЗ "Золота рибка" мають право:
  -    на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
-        брати участь у роботі органів самоврядування ДНЗ "Золота рибка";
-        на підвищення кваліфікації 1 раз на 5 років у встановленому порядку;
-        на атестацію згідно з чинними нормативними документами;
-        на участь у методичних об'єднаннях, нарадах, тощо;
-        проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;
-        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ "Золота рибка";
на соціальне та матеріальне забезпечення згідно з чинним законодавством;
-        об'єднуватися   у   професійні   спілки   та   бути   членами   інших   об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;
-        на захист професійної честі та власної гідності;
-        на моральне та матеріальне заохочення за зразкову працю та сумлінне виконання своїх обов'язків: подяку, подяку із занесенням до трудової книжки; преміювання;
-        нагородження цінним подарунком, почесною грамотою; занесення до Книги Пошани або на Дошку Пошани; присвоєння звання "Кращий за професією"; 
-  подання у вищі органи клопотання про заохочення і нагородження за особливі заслуги орденами, медалями, Почесними грамотами, нагрудними значками, тощо;
- на проходження періодичного безоплатного медичного огляду в установленому порядку.
7.6.     Педагогічні працівники ДНЗ "Золота рибка" зобов'язані:
-        виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору чи контракту, функціональні обов’язки;
-        дотримуватися педагогічної етики, норм загальної моралі, поважати гідність дитини та її батьків ;
-        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного, психологічного, економічного, сексуального насильства згідно із Законом України "Про охорону дитинства";
-        брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
-        виконувати накази і розпорядження керівництва ДНЗ "Золота рибка";
-        інші обов'язки, що регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ "Золота рибка".
7.7    . Працівники ДНЗ "Золота рибка" несуть відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців згідно з діючим законодавством України.
7.8    .  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також Правилами внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ "Золота рибка".
7.9    . На посаду педагогічного працівника ДНЗ "Золота рибка" приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, або стаж педагогічної роботи, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
7. 10.  Педагогічні працівники ДНЗ "Золота рибка" підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, 1 раз на 5 років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОН України.
7.11    . Педагогічні працівники ДНЗ "Золота рибка" у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять первинний платний та періодичні безоплатні медичні огляди згідно з Наказом МОЗ України № 280 від 23.07.2002 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого у Мін’юсті України № 639/6927 від 08.08.2002.
7.12  . Працівники ДНЗ "Золота рибка", які систематично порушують статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ "Золота рибка", не виконують посадових обов'язків, умови договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
8. УПРАВЛІННЯ ДНЗ

8.1.     Управління ДНЗ "Золота рибка" здійснюється його Власником через структурний підрозділ виконкому Горішньоплавнівської міської ради - міський відділ освіти.
8.2.     Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ "Золота рибка" здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником міського відділу освіти за погодженням з міським головою з дотриманням чинного законодавства.
Керівник ДНЗ "Золота рибка":
-        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
-        здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;
-        діє від імені ДНЗ "Золота рибка", представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
-        розпоряджається в установленому порядку майном, коштами закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ДНЗ;
-        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;
-        готує проект штатного розпису та подає його для затвердження до міського відділу освіти;
-        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
-        контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
-        затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом закладу;
-        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників:
-        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
-        підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
-        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
-        щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або особам, які їх замінюють
-        виконують інші функції, що не суперечать діючому законодавству.
8.3. Організаційно-штатна структура ДНЗ визначається згідно з чинними нормативами для закладів освіти, встановлених Міністерством  освіти України та затверджується Власником або уповноваженим органом. Для удосконалення навчально – виховного процесу Власник може вводити  додаткові штати.
8.4. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ "Золота рибка" - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти.
До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради ДНЗ "Золота рибка" є його керівник. Педагогічна рада ДНЗ "Золота рибка":
-        розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі та приймає відповідні рішення;
-        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
-        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
-        визначає шляхи співпраці закладу з сім'єю;
розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу;
-   розробляє заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
-       схвалює річний план роботи закладу та визначає педагогічне навантаження педагогічних працівників;
-       розглядає інші питання, визначені чинним законодавством України про освіту.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
Робота  педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ "Золота рибка". Кількість засідань педагогічної ради становить 4  на рік.
8.5.     Органом громадського самоврядування ДНЗ "Золота рибка" є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.
Загальні збори (конференції):
-       приймають статут, зміни та доповнення до нього;
-       обирають раду ДНЗ "Золота рибка", її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
-       заслуховують звіти керівника закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;
-       розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу;
-         затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.
Рішення загальних зборів (конференції) приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
8.6.     У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ДНЗ "Золота рибка".
Кількість засідань ради визначається потребами закладу. Засідання ради є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини її членів. До складу ради закладу обираються пропорційно представники від колективу й від батьків або осіб, які їх замінюють.
Рада ДНЗ "Золота рибка":
-         організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
-       розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу;
-       вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
-       погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
8.7.     У ДНЗ "Золота рибка" може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем дошкільної освіти, забезпечення сприятливих умов, ефективності роботи закладу.
Піклувальна рада (у складі 9 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради ДНЗ "Золота рибка".
Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на засіданні піклувальної ради з числа її членів. Кількість засідань визначається доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
-       співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, яка спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному навчальному закладі;
-       сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;
-        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
-        сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу;
-        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
-        організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу;
-        всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;
-        сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
9. МАЙНО ДНЗ

9.1.      Майно ДНЗ складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ДНЗ.
9.2.      Майно ДНЗ, яке передане йому Власником або Державою, громадянами, підприємствами, установами, організаціями, а також майно, придбане ДНЗ на законних підставах, перебуває у комунальній власності територіальної громади міста і належить ДНЗ на праві оперативного управління.
9.3.      ДНЗ не має права відчужувати, надавати в оренду та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та закладам, обмінювати, надавати у безплатне строкове користування або позику належні йому будівлі, споруди, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу без дозволу Власника або уповноваженого ним органу.
9.4.      Контроль за діяльністю ДНЗ, у т.ч. й порядком використання майна та коштів, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.
9.5.      Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна ДНЗ проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством України. ДНЗ користується закріпленим за ним майном та розпоряджається ним у межах, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом.


10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1.    Джерелами фінансування ДНЗ "Золота рибка" є кошти:
-        Власника;
-        міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
-        дотації органів державної виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування.
10.2.   Додатковими джерелами фінансування ДНЗ "Золота рибка" можуть бути кошти:
-        батьків або осіб, які їх замінюють;
-        кошти, одержані від громадян за надання платних послуг;
-        доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
-        кредити та позики банків;
-        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, в тому числі іноземних.
10.3.   ДНЗ "Золота рибка" за погодженням з Власником має право:
-        придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
-        отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
-        користуватися послугами будь-яких підприємств, установ, організацій або приватних осіб;
-        фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
-        самостійно визначати потребу в матеріальних ресурсах і продуктах харчування дітей, отримувати їх в централізованому порядку, а також на договірних засадах.
10.4.   ДНЗ "Золота рибка" має право самостійно проводити заготівлю і переробку продуктів харчування за готівковими та безготівковими розрахунками, а також займатися такими видами діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством:
-         посередницькі послуги під час купівлі-продажу продуктів харчування;
-         заготівля сільгосппродукції та її переробка.
10.5.   За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за їхній рахунок ДНЗ "Золота рибка" може надавати платні освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, перелік яких затверджено згідно з діючим  законодавством, у тому числі:
-        гурткова та студійна робота;
-        колекційна робота;
-        показ театральних вистав; навчання  іноземним мовам;
-        фізкультурно-оздоровча робота;
-        встановлення наповнюваності групи (груп) меншої від нормативної;
-        догляд вихованців понад встановленого статутом робочого часу закладу.
10.6. 3 метою організації просвітницької роботи з населенням міста та педагогічної роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад, ДНЗ "Золота рибка" може  надавати такі освітні послуги:
-        підготовка дітей до школи;
-        організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;
-        організація гурткової та студійної роботи з дітьми;
-        організація колекційної роботи;
-        організація святкових ранків, розваг для дітей;
-        показ театральних вистав та концертів;
-        навчання іноземним мовам;
-        випуск психолого-педагогічних рекомендацій, пам'яток тощо;
-        організація екскурсій по місту;
-        організація роботи дитячого відеосалону;
-        проведення психолого-педагогічних консультацій для батьків;
-        організація і проведення педагогічних лекцій, семінарів для батьків;
-        організація прогулянкових груп.
10.7. Всі кошти ДНЗ "Золота рибка", в тому числі отримані згідно з плановим контингентом дітей, залишаються на рахунках закладу і не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.8.   Штатний розпис ДНЗ затверджується відповідним органом управління освітою - Горішньоплавнівським відділом освіти на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном України.
10.9.   Статистична, бюджетна, фінансова та податкова звітності про діяльність ДНЗ "Золота рибка" здійснюється згідно з чинним законодавством України.
10.10  . Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ "Золота рибка" визначається чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад.
Відповідальність за організацію обліку та звітності несе керівник закладу.
10.11. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ "Золота рибка" здійснюється на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного  законодавства України.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ

11.1. Державний контроль за діяльністю ДНЗ "Золота рибка" здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України, інші центральні органи виконавчої влади, Державна інспекція навчальних закладів, обласна державна адміністрація, Горішньоплавнівська міська рада, виконавчий комітет, міський відділ освіти та інші підпорядковані та уповноважені їй виконавчі органи.
11.2.   Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ "Золота рибка" є державна атестація, що  проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
11.3    Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально - виховним процесом ДНЗ "Золота рибка", встановлюються власником та  уповноваженими ним органами.
12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ДНЗ
12.1.  Ліквідація та реорганізація ДНЗ проводиться за рішенням Власника, господарського суду згідно з чинним законодавством України.
Ліквідація або реорганізація ДНЗ за рішенням Власника допускається лише за згодою територіальної громади міста або на підставі результатів місцевого референдуму.
12.2.  Ліквідація ДНЗ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюються органом, який прийняв рішення про ліквідацію ДНЗ, або Власником чи уповноваженим ним органом. До складу ліквідаційної комісії входять представники Власника, ДНЗ, органу управління майном тощо. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються Власником або органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
          12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ДНЗ. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ДНЗ, здійснює необхідні розрахунки, складає ліквідаційний баланс і надає його органу, який призначив ліквідаційну комісію, для затвердження. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з ДНЗ, повідомляються про його ліквідацію відповідно до чинного законодавства України.
12.4. Кошти та майно ДНЗ переходять до його правонаступників або правонаступника.
12.5.  ДНЗ вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
12.6. Зміни та доповнення, які вносяться до установчих документів, затверджуються рішенням виконкому Горішньоплавнівської міської ради та реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
12.7.  При реорганізації та ліквідації ДНЗ звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.