План діяльності та звіт керівника
Звіт керівника
дошкільного навчального закладу «Золота рибка» про свою діяльність у 2016-2017 навчальному році
перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю

Цигрик Т.В.
26.07.2017 року.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.
Я, Цигрик Тетяна Володимирівна, 1958 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 42 роки, з 1991 року – очолюю колектив ДНЗ «Золота рибка».
Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи.
Я, як завідувач, забезпечую:
- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;
- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки,
- вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів;
- організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
    Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад»   «Золота рибка» відділу освіти Горішньоплавнівської  міської ради  Полтавської області знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра 70-а, розрахований на 250 місць.
                Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь - методист, 2 керівника музичних, 1 практичний психолог, 23 вихователів.
Усього 27 педагога, з яких мають освітньо- кваліфікаційний рівень:
·       14 осіб – з неповною вищою педагогічною освітою, що складає 56%;
·       9 -  з вищою повною педагогічною освітою; що складає 33%;
·       3 - з базовою вищою, що складає 11%;
·       2 особи- медичний персонал.               
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цивільний захист»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
- Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений Старт»
- Програми розвитку дітей до трьох років «Оберіг».
А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.
На виконання наказу відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради №137-Н від 25.05.2017р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2017 році», для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення сприятливих умов для здобуття громадянами дошкільної освіти було створено робочу групу по обліку дітей прилеглого мікрорайону.
Підсумком проведеної роботи стало:
Вік дітей           Кількість
З них ДНЗ
Вдома
З них ДНЗ
« Золота рибка»
Від   «0 -1»
27
-
27
               -
Від   «1 -2»
45
15
30
8
Від   «2-3»     
85
61
24
27
Від   «3-4» 
95
82
13
48
Від   «4-5»
100

92
8
52
Від  «5-6 »       
120
116
2
67
Від «6-7»
11
11
-
3

З них дошкільною освітою охоплено 377 дітей (що складає 78 % від загальної кількості).
Впродовж року в дошкільному закладі для мешканців мікрорайону проводились Дні відкритих дверей, на яких була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.
Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано 9 консультацій для батьків дітей різного віку.
        Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаю доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.
Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
     Протягом навчального року я, вихователь – методист Загребельна Вікторія Василівна та практичний психолог Диниско Ольга Анатоліївна  здійснювали методичний та психологічний супровід освітнього процесу, надавали необхідну допомогу педагогам, коригували індивідуальні програми розвитку дітей.
    На основі Базового компоненту дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно – політичної , соціально – економічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, діяльність педагогічного колективу ДНЗ« Золота рибка» була спрямована на вирішення таких завдань :
1.    Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.
2.    Продовжити роботу з національно-патріотичного виховання дітей,що характеризує позитивне ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави та до самих себе.
3.    Продовжити роботу з формування мовленнєвої   компетентності дошкільника за допомогою коректурних таблиць.
4.    Забезпечувати соціальну адаптацію, розвиток індивідуальних задатків, нахилів і здібностей шляхом впровадження в педагогічний процес новітніх досягнень психолого-педагогічної науки в галузі дошкільної освіти та активних форм роботи з батьками.
Протягом 2016-2017 н. року в межах методичної роботи з кадрами було проведено:
·       Засідання педагогічних рад «Формування життєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку»(листопад 2015р.), «Формування соціального здоров’я дошкільників» (лютий 2016р.), «Організація роботи закладу під час літнього оздоровчого періоду» (травень 2016р.);Семінари «Становлення соціального здоров’я дошкільників в умовах ДНЗ та сім¢ї» ( жовтень 2015р); «Формування соціальної компетентності дошкільника, як базова якість підготовки дитини до шкільного життя» (січень 2016р.); «Спадщина В.Сухомлинського невичерпне джерело виховання дітей» (лютий 2016р.).
·        Консультації, виставки. Відкриті освітні заходи.
Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості вихователів , пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків  є проведення  «Педагогічного марафону» серед вихователів груп раннього віку. Символ марафону - Сова – мудрагеля, яку вихователі передають один одному після проведеного заходу. Кожен з вихователів груп раннього віку провів відкритий перегляд заняття для вихователів випускних груп. Таким чином педагоги груп «Окунець», «Чайка», «Морячок» звітували про свою роботу перед колегами з садових груп, яким вони передаватимуть естафету з навчання та виховання дітей.
Розпочато роботу по розробці методичних рекомендацій «Пластилінові фантазії» - використання пластиліну, як засобу розвитку дрібної моторики рук, фантазії, мовлення дітей для молодшого дошкільного віку.
Структура методичної роботи постійно удосконалюється  відповідно до запитів вихователів, але завжди відображає   3 рівні учасників навчально-виховного процесу: батьківський, педагогічний та дитячий.                                                                                                                                                    
Протягом 2016-2017 навчального року працював постійно діючий семінар з проблеми: «Виховуємо наймолодших: організація життєдіяльності дітей в групах раннього віку».
Протягом року у ДНЗ проходили виставки дитячих стінгазет «Вітальні листівки Діду Морозу», «Україна – правова держава», «Прощання з ялинкою», «Бережливими будемо з водою – не зустрінемось ми із бідою», дитячих поробок «Прикотилась писаночка до нас на гостину».
    Упродовж навчального року творчої групою закладу висвітлювалися результати  інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників на веб-сайті навчального закладу.
Значний вплив на розвиток дошкільників мають не лише дорослі, які їх виховують і навчають, а й середовище, в якому перебувають діти. Саме тому створення  оптимального розвивального  середовища в дошкільному закладі, зокрема в групових приміщеннях, є одним з основних завдань нашого педагогічного колективу ДНЗ «Золота рибка».
Адже облаштоване належним чином розвивальне середовище сприяє активності, ініціативності, особистісному зростанню та самовдосконаленню кожної дитини, стимулює розвиток її здібностей і нахилів, даючи змогу самостійно обирати вподобаний вид діяльності.
Продовжує свою роботу виставковий зал (зелене фойє), де постійно проводяться виставки стінгазет та дитячих поробок.
Продовжує  свою роботу «Кабінет з безпеки життєдіяльності»,міні-музей з народознавства.
Не залишаємо без уваги і дітей, які тільки розпочали відвідування садочка. Мамо, хочу в садок! Під таким гаслом у ДНЗ « Золота рибка» у вересні 2016 року пройшли заняття з елементами тренінгу для батьків дітей раннього віку, що проходять адаптаційний період. Заняття проводила практичний психолог закладу Диниско О.А.
Метою заходу було   знайомство з батьками, створення  емоційного  настрою, ознайомлення  батьків з особливостями адаптації дітей в дитячому садку; сприяти згуртуванню батьківського колективу, формувати довірливі відносин між батьками та педагогами.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
   Організація функціонування закладу здійснювалась шляхом бюджетної дисципліни.
В 2016 році встановленно 2  бойлери, які  нагрівають воду за рахунок  сонячної енергії. На ці роботи міським бюджетом виділено 364 тыс.гр.
Восени  2016 року замінена система опалення на енергозберігаючу. Зараз йде ремонт туалетних кімнат та харчових блоків 2-х груп на суму – 430 000 грн.
На 2017 рік бюджетом виділено на потреби закладу 23480.00 гр.
За них придбано:
Лютий 2017
1.    Токени (електроні ключи) 3400.00 гр
Березень 2017
1.    Електрокомфорки 4 шт. По 1280.00 гр – на суму 5140.00
2.    Термолегулятор для ел плити  - 250 гр.
3.    Пилисос – 3500.00 гр
4.    Канцтовари для бухгалтерії закладу на 541.80 гр
5.    Хозінвентар (шланги,змішувачи, станок заточний для заточки ножів для харчоблока,лампочки  та ін.) на суму 18048.00 гр
6.    Папір 10 шт. На суму 850.00 гр
7.    Праска (утігі) 2 шт. На суму 1380.00 гр.
8.    Чайник на харчоблок 1 на суму 425.00 гр.
9.    Миючи засоби (пральний порошок,відра, лотки під масло,дошки обробні,ножи,сушки для посуду,совки зі щітками,підноси,чашки ,баки для миття іграшок та ін.) на суму 33445.00 гр
10.Мебель ( стільці дитячи – 24шт, ігрове обладнення для сюжетно-ролевих ігор, шафи 4-дверні для роздягання дітей  з лавами – 6 шт., рушники махрові -60 шт.) на суму 33220.00 гр
Квітень 2017
1.    Іграшки на суму 6400.00 гр
2.    Морозильний лар -7000.00 гр (основні засоби)
3.    Пилисос миючий – 7000.00 гр (основні засоби)
Червень 2017
1.    Комплекти постільної білизни – 240 шт. – на суму 59280.00 гр
2.    Покривала дитячі – 78 шт на суму 10140.00 гр
3.    Шафи 4-дверні для роздягання дітей  з лавами – 6 шт. На суму – 17400.00 гр
4.    Стелаж виробничий на харчоблок – 1 шт. На суму 5980.00 гр
5.    Миючи засоби  - на суму 18475.00 гр
04.07.2017 року на сесії додатково на заклад виділено 50 тисяч гривень на придбання. Вже придбали:
Електросковороду – 21600.00 гр
Посуд (тарілки для груп та постільну білизну,методичне забезпечення для проведення навчально виховної роботи) на суму 28400.00 гр.
На цій сесії виділено закладу 100000.00 гр. на ремонт линівки, 40000.00 гр. на ремонт асфальтових доріжок.
  Бюджетом виділяються кошти на функціювання закладу. Всі придбання розподіляються на групи та служби за потребою під відповідальність працівників.
Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу
 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів. В  2016-2017 навчальному році до закладу   прийшло 3 молодих спеціаліста. За молодими спеціалістами та спеціалістами, які працюють менше трьох років, були закріплені наставники  та проводились заняття в школі молодого вихователя-початківця, семінарські  заняття  з метою надання методичної допомоги.
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами:
·       Вища категорія -4 особи;
·       І категорія – 3 особи;
·       ІІ категорія – 2 особи;
·       Спеціаліст- 12;
·       11 тарифний розряд- 10;
·       10 тарифний розряд- 2.
Мають педагогічні звання:  4 чол. – “Вихователь-методист”;
Нагороди МОН України мають 2  чол., в т.ч.:
     - 1чол. – Почесну грамоту МОН України;
     - 2чол. – Почесний нагрудний знак «Відмінник освіти України».
В закладі стабільно функціонує  система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
     У 2017 році атестаційною комісією дошкільного закладу «Золота рибка» атестовано 3 вихователя, з них (1 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 1- підтвердження 11 тарифного розряду), атестаційною комісією ІІ рівня атестовано 1 педагогічного  працівника на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2016-2017 навчальному році двоє вихователів продовжують здобувати повну вищу освіту навчаючись у ПДПУ ім. В.Г.Короленка та у Глухівському ДПУ ім. О.Довженка.
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.
Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.
Старші медичні сестри закладу Юренко Н.С. та Салій Т.С. здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування
 вихованців і педагогічних працівників.
Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснює медичний працівник (лікарем міської дитячої поліклініки - Горшковою Л.О.).
Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків.
Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками щодо підвищення санітарно – гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках.

У дошкільному навчальному закладі щоденно проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи).
Були проведені оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Впродовж навчального року сестрами медичними старшими та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 76% до 93%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 119-137 ударів в хвилину.
Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи), що сприяло зміцненню здоров’я вихованців.
Старшими сестрами медичними  дошкільного  навчального закладу постійно здійснюється аналіз захворюваності і виводиться індекс здоров’я по кожній групі окремо і загальний по садочку.
У 2016-2017 навчальному році значна увага приділялася організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, де вирішувались та підлягали контролю наступні питання:
1.Організація харчування дошкільників.
2.Виконання норм харчування за 2016-2017 навчальний рік.
3.Ведення ділової документації з харчування.
4.Формування навиків культури їжі у дошкільників.
5.Виконання санітарно-гігієнічних норм.
Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється  відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
У ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального  харчування; заслуховувались питання з організації харчування  на  загальних батьківських зборах (16.05.2017 року), нарадах при завідувачеві та на виробничих нарадах від 22.11.2016, 28.03.2017, 11.05.2017.
Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного закладу  в цілому дотримуються режиму харчування дошкільників. Видача їжі відбувається відповідно до графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню.
Своєчасно ведеться ділова документація з харчування: журнал бракеражу сирих продуктів, журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку виконання норм харчування, журнал обліку відходів.
З урахуванням примірного 10-денного меню та картотеки страв,  з урахуванням забезпечення сезонними продуктами щоденно, на наступний день  складається меню-розкладка  старшою медичною сестрою за участю повара та завідувача дитячим дошкільним закладом.
Під час складання меню обов’язково враховуються рекомендації щодо вікових норм харчування, в яких вказані: об’єм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в грамах. При підрахунку виходу страв враховуються втрати продукту під час холодної та теплової обробки, зміни при випіканні борошняних виробів, розварці круп та макаронних виробів.
Через куточок «Смачного» проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування дошкільників.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам.
Впродовж 2016-2017 року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку:
Сад-23 грн;
Ясла- 16 грн.
Оплата батьків становить 60-%, бюджету – 40 %.
З 01.06.2017 року згідно рішення сесії становить:
Сад – 25,30;
Ясла-17,60.
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,
 санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
·       Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
·       Організація догляду за дітьми.
·       Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
·       Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
·       Робота з батьками.
Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей, як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом навчального року.
Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Діти постійно відвідують Кабінет безпеки життєдіяльності. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання та малих форм на території дошкільного закладу, в спортивній залі. 
Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей
У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 25 дитини пільгового контингенту, а саме:
·       діти з багатодітних сімей - 20,
·       малозабезпечені діти - 5.
На початок навчального року було складено банк даних та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей – з 50% знижкою, діти малозабезпечених сімей – безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.
Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки  матеріальної допомоги на оздоровлення та виплачується грошова винагорода - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». В березні 2017 року  виплачена  працівникам ДНЗ «Золота рибка» з нагоди свята. В цьому місяці проведений конкурс на кращу дидактичну ляльку між групами раннього віку, За результатами - призові місця  отримали грошову винагороду.
Стан дитячого травматизму.
Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.
Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.Протягом 2016-2017 навчального року намагалась  докласти зусилля аби дорослі члени сімей наших дітей ставали нашими однодумцями, аби разом створювати сприятливе соціальне середовище для повноцінного виховання дітей як у дошкільному закладі, так і в сім’ї. Сім’я і дошкільний заклад – це два соціальних інститути, які закладають фундамент успішності кожної дитини у майбутньому. Дошкільний навчальний заклад продовжує тісну співпрацю з ГО «Родіс». Вихованці та їх батьки беруть активну участь в усіх заходах, які організовує ГО.  Проведено родинне свято на групі «Бригантина», загальні батьківські збори (грудень)  метою яких стало емоційне зближення всіх учасників освітнього процесу, організація їх спілкування в неформальній обстановці. В квітні місяці заклад відвідали вчителі та учні музичної школи, з метою популяризації свого закладу.

     Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
    На виконання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (далі — Інструкція № 348), аналізу забезпечення належного ведення діловодства за зверненнями громадян у 2017 році , в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме:
- ведуться журнали обліку особистого прийому громадян,
- реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян,
- установлена скриня для питань та пропозицій громадян.
   В червні розглянута скарга батьків групи «Морячок» з приводу придбання в жовтні  посуду на групу та фарби для покраски майданчика. Проведено роз’яснювальну бесіду, роботу з педагогами, збори батьківського комітету дошкільного закладу, де мною проведений звіт про використання бюджетних коштів.
    Проводячи підсумок моєї діяльності протягом навчального року, треба зазначити, що поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо декілька питань для більш детальної роботи, а саме:
- залишається питання про вдосконалення особистісного розвивального середовища.
- потребує вдосконалення робота з організації пошуково-дослідницької діяльності;
- недостатньо скоординована робота з розвитку ігрової діяльності дошкільників молодими спеціалістами.
   Я, як керівник , і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують наш заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.
      Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими (Оскар Уайльд).2017-2018 навчальний рік


Вересень 2017 року

заходи
відповідальний
Огляд готовності груп до нового навчального року.
Завідувач, вихователь - методист
Виставка поробок з природного матеріалу  «Дари осені»
Вихователі

Організація гурткової роботи
Вихователь - методист 
Лялькова вистава «Юні пожежні»
Вихователі

Спортивне свято «Маленькі паростки великого спорту»
Вихователі , вихователь з фізвиховання
Заняття ШППД  «Наочне моделювання як засіб розвитку пізнавальних здібностей».
Вихователь - методист 
Конструювання з паперу. Колективний перегляд "Творчість на кінчиках пальців"
Вихователь 
Підготувати та здати облік дітей дошкільного віку, що мешкають в прилеглому мікрорайоні.
Вихователь - методист 
Створення соціальних паспортів груп
Вихователі

Обстеження звуковимови та фонематичного слуху дітей
Вихователі

Визначення показників виконання дітьми державних нормативів фізичного розвитку
Вихователі , вихователь з фізвиховання
Організація самоосвітньої роботи педпрацівників з актуальних питань дошкільної освіти.
Вихователь - методист 

Жовтень 2017 року

заходи
відповідальний
Педгодина
Вихователь - методист 
Колективний перегляд з патріотичного виховання "Ми - маленькі козачата" (середня група «Дельфін»)
Вихователь 

Колективний перегляд з розвитку зв’язного мовлення (старша група « Бригантина»)
Вихователь

Відкриті заняття для вчителів ЗОШ № 6
Вихователі старших груп.
Дні мистецтва в ДНЗ (День музики)
Вихователі, керівники музичні
День мистецтва в ДНЗ (День образотворчості)
Вихователі
День театру
Вихователі, музичні керівники
«Фізкультурний календар» («День рухливих ігор різних народів»)
Вихователі, вихователь з фізвиховання
Засідання консультпункту
«Східні мудри»
Вихователь
Засідання консультпункту.
«Космічні мандрівки»
Вихователь 

Заняття ШППД « Долаємо перешкоди»
Вихователь - методист
Тематична вивчення  стану роботи з питання створення повноцінного розвивального середовища в усіх вікових групах закладу
Вихователь - методист 
Загальні батьківські збори
Завідувач, вихователь - методист вихователі
Засідання атестаційної комісії
Члени атестаційної комісії

Листопад 2017 року

заходи
відповідальний
Засідання педради «Розвивальне середовище – умова повноцінного розвитку дитини»
Завідуюча, вихователь-методист
Тиждень безпеки «По наших вулицях ходимо безпечно»
Вихователь - методист, вихователі
Святкові ранки « Ми – українці!»
Керівники музичні, вихователі
«Фізкультурний календар» (День рухливих ігор різних народів)
Вихователь з фізвиховання, вихователі
Виставка «Свято осінніх трофеїв» (коренепластика)
Вихователі
Виставка малюнків «Чарівні перетворення ляпки»
Вихователі, вихователь - методист
Семінар для вихователів «ТРВЗ – сучасна освітньо – виховна технологія. Сутність, принципи, задачі»
Вихователь - методист 
Консультація для вихователів «Пісочна терапія»
Вихователь 
Колективний перегляд з використанням пісочної терапії "Подорож Колобка"
Вихователь 
Колективний перегляд « Космічні подорожі»
Вихователь 

Презентація блоку «Ігри, іграшки, забави»
Вихователь - методист 
Перевірка щоденників самоосвіти педпрацівників
Завідувач 
Підготовка документів для проходження курсів підвищення кваліфікації спеціалістів
Вихователь - методист .

Грудень 2017 року

заходи
відповідальний
Виставка дитячих робіт «Новорічні ялинкові прикраси» в рамках міського молодіжного проекту «Український дивограй»
Вихователі, батьки
«Фізкультурний календар» (День стрибуна)
Вихователі , вихователь з фізвиховання
День театру
Вихователі, музичні керівники 
Дитячі святкові ранки «Новорічна казка»
Музичні керівники, вихователі
Тренінг для педпрацівників «Профілактика емоційного вигорання серед педагогів ДНЗ»
Вихователь - методист 
Круглий стіл з вчителями ЗОШ № 6 з проблеми наступності  в роботі дошкільного навчального і загальноосвітнього закладів»
Вихователь - методист , вихователі.

Січень 2018 року

заходи
відповідальний
Конкурс стінних газет « Прощання з ялинкою»
Вихователь - методист , вихователі середніх , старших груп
Огляд групових зимових городів
Вихователі всіх груп
Конкурс снігових фігур на групових майданчиках
Вихователі всіх груп
Колективний перегляд заняття «Сенсорне виховання дітей раннього віку»
Вихователь 

Колективний перегляд «Сенсорне виховання дітей раннього віку»
Вихователь 

Тиждень безпеки «Від маленького сірника – велике лихо»
Вихователь - методист , вихователі
Засідання творчої групи закладу
Вихователь - методист
Засідання консультативного центру «Творчість на кінчиках пальців»
Вихователь 

Тематична перевірка стану роботи з розвитку творчих здібностей дітей під час використання нетрадиційних засобів малювання.
Вихователь - методист

Аналіз стану дитячого травматизму
Вихователь - методист  
 Вивчення досвіду педагогів, що атестуються
Члени атестаційної комісіїЛютий 2018 року

заходи
відповідальний
День театру
Вихователі всіх груп, музичні керівники
 «Фізкультурний календар» (День бігуна)
Вихователі старших груп
Семінар – практикум для вихователів «Стимулювання розвитку пізнавальної активності дітей»
Вихователь - методист 
Колективний перегляд  заняття з патріотичного виховання дітей
Вихователь 
Колективний перегляд заняття з раннього навчання дітей читанню
Вихователь 

Засідання педради  «Розвиток творчих здібностей засобами образотворчої діяльності»
Завідувач  


Березень 2018 року

заходи
відповідальний
Колективний перегляд заняття з використанням пошуково – дослідницької діяльності .
Вихователь

Засідання консультаційного центру «Використання символів в роботі з дошкільниками»
Вихователь

Засідання ШППД «Моніторинг результатів роботи слухачів ШППД»
Вихователь-методист 
Виставка стінгазет «Подорож краплинки»
Вихователі середніх та старших груп
Перевірка щоденників з підвищення кваліфікації (самоосвіти) педпрацівників
Завідувач 
Заходи до Дня Води
Вихователі всіх вікових груп
День театру
Вихователі всіх вікових груп, керівники музичні.
Святкові ранки «Мамине свято»
Вихователі всіх вікових груп, керівники музичні.
Тиждень безпеки « Дитина серед інших людей»
Вихователі, керівники музичні.
«Фізкультурний календар» (день естафет)
Вихователі
Засідання атестаційної комісії
Члени атестаційної комісії


Квітень 2018 року

заходи
відповідальний

Семінар «Проектна діяльність в дошкільному закладі» Вихователь – методист  
Заняття з основних розділів програми для вчителів початкової школи. Старші групи Вихователі старших  груп
Участь в міській виставці   « Творчі сходинки освітян» Вихователі всіх вікових груп
Участь в міській виставці   « Прикотилась писаночка на гостину» Вихователі всіх вікових груп
Тиждень безпеки « Світ рослин у моєму здоров’ї» Вихователі, керівники музичні.
Тренінг для батьків « Чи готова Ваша дитина до школи?» Практичний психолог 
Тематичні заходи до Дня космонавтики Вихователі, керівники музичні.
 Тематична перевірка проведення ранкового прийому дітей Вихователь – методист  
Вивчити готовність випускників до школи Вихователь – методист  
Вивчити організацію праці дітей у природі Вихователь – методист  
Лялькова вистава    Вихователі, керівники музичні.