Робота за проектами


ПРОЕКТ
«Д Е Н Ь  Т Е А Т Р У»


Що таке театр? За твердженням К.С. Станіславського, це найкращий засіб для спілкування людей, для розуміння їх сокровенних почуттів. Це диво, що здатне розвивати в дитині творчі задатки, стимулювати розвиток психічних процесів, удосконалювати тілесну пластичність, формувати творчу активність. Театр сприяє скороченню духовної прірви між дорослими і дітьми. Театр – гра, а діти дуже люблять ігри.

Все життя дитини насичене грою, і кожна дитина хоче зіграти в ній свою роль. У грі малюк не тільки отримує інформацію про навколишній світ, закони суспільства, красу людських відносин, а й учиться жити в цьому світі, будувати взаємини з оточуючими. Це, в свою чергу, вимагає від дитини творчої активності, вміння тримати себе серед людей. Усе це здатна забезпечити театралізована діяльність, зокрема театралізовані ігри.

Театралізована діяльність в дитячому саду - можливість розкриття творчого потенціалу дитини, виховання творчої спрямованості її особистості. Діти вчаться помічати в навколишньому світі цікаві ідеї, втілювати їх, створювати свій художній образ персонажа, у них розвиваються творчу уяву, асоціативне мислення, вміння бачити незвичайне у буденному. Театральне мистецтво близько і зрозуміло як дітям, так і дорослим, перш за все тому, що в основі його лежить гра.

Театралізована гра - один з яскравих емоційних засобів, які формують художній смак дітей. Колективна театралізована діяльність спрямована на цілісний вплив на особистість дитини, її розкріпачення, самостійну творчість, розвиток провідних психічних процесів. Вона сприяє самопізнанню і самовираженню дошкільнят, створює умови для їх соціалізації, посилюючи адаптаційні здібності, коригує комунікативні навички.
Враховуючи великі можливості театралізованої діяльності для розвитку, виховання і навчання дітей, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу вирішив реалізувати творчий проект «День театру».


Тривалість проекту – 2011-2012 рр. (довготривалий).


Мета проекту: Ознайомлення дошкільників з театром, формування у них стійкого інтересу до театралізованої діяльності.


Завдання проекту:
• розкриття творчого потенціалу дідетй;
• виховання творчої спрямованості особистості;
• формування художнього смаку вихованців.


Реалізація проекту передбачає проведення різних форм роботи, зокрема:
• тематичні заняття;
• сюжетно ігрова діяльність на прогулянці;
• виготовлення атрибутів для режисерської настільної театралізованої гри;
• ознайомлення дітей з цікавими розповідями та казками, що сприяють створенню власного задуму;
• надання дітям можливості відображати задуми в русі, співі, малюванні.


Очікуваний результат :
Запровадження традиції проведення в дошкільному навчальному закладі «Золота рибка» театралізованого свята «День театру».


Проміжкові результати:


В дошкільному закладі «Золота рибка» започаткована традиція проведення Дня театру. Протягом цілого тижня вихованці середніх та старших груп презентують казки, розваги, інсценівки для вихованців молодших груп. У процесі театралізованих ігор відбувається інтегроване виховання дітей, вони навчаються виразному читанню, пластиці рухів, співам, іграм на музичних інструментах.


Створюється творча атмосфера, яка кожній дитині допомагає розкритися як особистості, застосовувати власні можливості і здібності. Вихователі залучають дітей до оформлення казок. Крім того, кожна група, що готує театральний виступ, виготовляє також і театральну афішу.


У драматизації діти проявляють себе дуже емоційно і безпосередньо, сам процес драматизації захоплює дитину набагато сильніше, ніж результат. Артистичні здібності дітей розвиваються від виступу до виступу. Спільне обговорення постановки вистави, колективна робота з його втілення, саме проведення вистави - все це зближує учасників творчого процесу, робить їх союзниками, колегами у спільній справі, партнерами.


Робота з розвитку театралізованої діяльності та формування творчих здібностей дітей приносить відчутні результати. Дошкільнята вже знають основні правила поведінки в театрі і намагаються не порушувати їх, коли приходять на виставу. В середніх та старших групах важливе місце займає не тільки підготовка і проведення вистави, а й подальша робота. Під час спеціальних бесід вихователі з'ясовують у дітей ступінь засвоєння змісту сприйнятого, а також їхні думки про зміст п'єси, персонажів та ін.


Для виявлення ступеня засвоєння дітьми матеріалу використовується метод асоціацій. Наприклад, на окремому занятті діти згадують весь сюжет вистави у супроводі музичних творів, що звучали в ході його перебігу, та з використанням тих самих атрибутів, які були на сцені. Повторне звернення до постановки сприяє кращому запам'ятовуванню та розумінню її змісту, акцентує увагу дітей на особливості виражальних засобів, дає можливість знову пережити випробувані почуття.


Сценарій дитячої театралізованої вистави _1
Сценарій дитячої театралізованої вистави _2 
Сценарій дитячої театралізованої вистави _3
Сценарій дитячої театралізованої вистави _4
Сценарій дитячої театралізованої вистави _5
Сценарій дитячої театралізованої вистави _6