Інклюзивна освіта

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА


Згідно з Законом України «Про освіту» ОСОБА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ – це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Відповідно до класифікації ЮНЕСКО, до дітей з особливими освітніми потребами відносяться діти, які мають наступні порушення розвитку:
• емоційні і поведінкові порушення;
• розлади мови і спілкування;
• труднощі в навчанні;
• затримка/обмеження можливостей інтелектуального розвитку;
• фізичні/нейромоторні порушення;
• порушення зору;
• порушення слуху.
Цей список доповнюється іншими чинниками, які становлять потенційний ризик для дітей бути виключеними з освітнього процесу:
• діти, які ростуть в несприятливому середовищі;
• діти, які належать до груп етнічних меншин;
• діти вулиці;
• діти, хворі на СНІД;
• діти з поведінковими порушеннями.

Категорії дітей з ООП:

КЛАСИФІКАЦІЙНІ
ОЗНАКИ
КАТЕГОРІЇ ДІТЕЙ З ООП
Порушення психофізичного
розвитку
Діти, які мають порушення розвитку:
• інтелектуальні порушення;
• порушення зору;
• порушення слуху;
• порушення опорно-рухового апарату;
• порушення мовлення;
• складні порушення психофізичного розвитку.
Діти, які мають захворювання:
• такі, які потребують постійного медичного нагляду, або періодичного здійснення індивідуальних медичних процедур із забезпечення життєдіяльності людини та/або контролю за її станом, в тому числі із встановленим електрокардіо стимулятором або іншим електронним імплантатом чи пристроями;
• такі, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, визначені МОН спільно з МОЗ.
Особливості
навчальної
діяльності
Діти, які можуть зіштовхуватися з труднощами у навчальній діяльності:
• дислексія, дискалькулія.
Обдаровані діти:
• здобувають спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного чи декількох класів, освітніх рівнів.
Особливості
встановлення
контактів
із соціальним
середовищем
Діти, які мають первазивне (наскрізне) порушення розвитку:
• розлади аутистичного спектру.
Особливості,
зумовлені впливом
соціального
середовища
Діти, які:
• потребують підтримки у навчанні, що пов’язана з проживанням на тимчасово окупованій території або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;
• мають статус внутрішньо переміщених, діти-біженці та діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту;
• здобувають (ли) освіту в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами корінних народів і національних меншин.

09.01.2024 року і 10.01.2024 року в ЗДО "Золота рибка" пройшли засідання команд психололго-педагогічного супроводу, на яких було розглянуто досягнення дітей з ООП і  труднощі, які виникли під час освітнього процесу . Також обговорено  і  відкореговано цілі ІПР, з врахуванням особливостей розвитку кожної дитини, для подальшої роботи фахівців з метою  надання вихованцям якісних освітніх послуг.

15.09.2023 , 18.09.2023, 13.11.2023 року в ЗДО "Золота рибка" пройшли засідання команд психололго-педагогічного супроводу, під час яких було  обговорено  і  сформовано цілі для створення ІПР, з врахуванням особливостей розвитку кожної дитини. На засіданнях також  було затверджено графіки роботи фахівців згідно висновків ІРЦ з розподілом годин, відповідно рівня підтримки вихованців з ООП. 

Інформація для батьків!


1. У пункті 2 статті 55 Закону України «Про освіту» сказано, що:
«Батьки здобувачів освіти мають право:
      захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
      звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
      обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;…».
Це означає, що саме батьки обирають для дитини вид і форму здобуття освіти.
2. У статті 20 цього ж закону сказано:
«Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.»
3. У пункті 4 Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018  № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» вказується, що «зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далізаява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника). У цьому ж порядку чітко вказано, які саме документи мають додати до заяви батьки (законні представники дитини). Серед переліку документів є Висновок про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
4. Висновок про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, яка має особливі освітні потреби роблять спеціалісти з найближчого до місця проживання дитини Інклюзивно-ресурсному центрі (далі – ІРЦ), який працює відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».
5. Інформацію про найближчий до вашого місця проживання Інклюзивно-ресурсний центр можна знайти за посиланням: http://ircenter.gov.ua/
Зверніть увагу, що записатися на проведення комплексної оцінки до Інклюзивно-ресурсного центру ви можете не виходячи з дому, а всього лиш заповнити електронну реєстраційну форму на вказаному сайті. Спеціалісти з ІРЦ вам зателефонують та призначать зручну для вас дату та час проведення комплексної оцінки потреб.
6. Зверніть увагу, що саме ви, батьки (законні представники ) дитини з особливими освітніми потребами маєте звернутися до ІРЦ із письмовою заявою (або електронним зверненням). Без вашої особистої згоди ніхто обстежувати дитину не має права. Крім того, батьки можуть обрати для обстеження дитини інший ІРЦ, ніхто не зможе батькам у цьому відмовити.
7. Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України «Про освіту» :
«Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.»


АЛГОРИТМ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ДЛЯ БАТЬКІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Ваша дитина росте, але Ви почали помічати, що вона в своєму розвитку відрізняється від дітей Ваших знайомих чи сусідів, зокрема:

• дитина почала пізніше гулити, тримати голівку, тягнутися до іграшок, хапати їх, захлинається при смоктанні, із запізненням навчилася сидіти, повзати і ходити;
• до трьох років у дитини не з’явилося мовлення, вона спілкується за допомогою жестів та окремих складів;
• не може гратися з іграшками, лише на короткий термін дитину  приваблює чужа або нова іграшка;
• дитина неуважна, казки не слухає, не розуміє їх змісту, погано запам’ятовує вірші;
• у поведінці дитини є моменти, які Вас хвилюють: малюк надто рухливий, неслухняний або, навпаки, млявий, повільний, у нього повсякчас змінюється настрій;
Ви спостерігаєте це, але у Вас десь жевріє надія, що дитина переросте і буде такою, як і всі. 

Все вище зазначене передбачає необхідність звернення до фахівців ІРЦ (інклюзивно-ресурсного центру) для з’ясування освітніх потреб дитини.

 

ІРЦ є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до18 років на здобуття дошкільної, загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Постанова КМУ від 12.07.2017 р. №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Як, коли і з якими документами звернутися до фахівців ІРЦ

1. Прийти на консультацію до фахівців ІРЦ батьки можуть за власним бажанням, якщо непокояться за свою дитину (бачать і розуміють, що їх дитина відрізняється за рівнем розвитку чи поведінкою від інших дітей). Також на консультацію батьки зі своєю дитиною можуть прийти за рекомендацією лікаря, психолога чи вихователя.
2. Спочатку батьки можуть проконсультуватися з приводу своїх занепокоєнь, а от вже в разі потреби фахівці ІРЦ проведуть комплексну багатопрофільну оцінку розвитку дитини. Якщо дитина має тяжкі порушення психофізичного розвитку і їй встановлено медичний діагноз, то багатопрофільна оцінка в ІРЦ є дуже важливою. Це допоможе надати якісну психолого-педагогічну допомогу дитині, адекватно та професійно організувати психолого-педагогічний супровід її розвитку, а також забезпечити підтримку батькам.
3. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року.
4. Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини. Згідно зі статтею 20 Закону України «Про освіту» у разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти інклюзивна група створюється в обов’язковому порядку.
Зверніть увагу! «Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти»
5. Комплексне оцінювання проводять фахівці ІРЦ безпосередньо в Центрі за місцем навчання/проживання/перебування дитини. Батьки/один із батьків обов’язково мають брати участь у комплексному оцінюванні.
6. Первинний прийом батьків дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність документів.
 Перелік документів, необхідних для проведеннякомплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в ІРЦ:

ОБОВ’ЯЗКОВІ:
    документ (паспорт/оригінал), що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
     свідоцтво про народження дитини/оригінал;
     амбулаторна картка;
     картка стану здоров’я і розвитку дитини (витяг з форми 112/0);
 психолого-педагогічна характеристика з навчального закладу (у разі відвідування);
 індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
      витяг ПМПК (у разі повторного обстеження).

Якщо дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну освіту, до заяви можуть додаватися:

 ДОДАТКОВІ:
      психолого-педагогічна характеристика дитини, яка містить дані про динаміку та якість засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником, затверджена керівником закладу освіти;
      документи щодо додаткових обстежень дитини, попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки, зошити (з рідної мови, математики, малюнки), які можна додавати до заяви, якщо дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну освіту;
      якщо дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, подають висновок відповідних фахівців  щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

7. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.
Комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини відбувається індивідуально за такими напрямами, як:
1. фізичний розвиток дитини;
2. мовленнєвий розвиток дитини;
3. когнітивна сфера дитини;
4. емоційно-вольова сфера дитини;
5. навчальна діяльність дитини.
Зауважте! Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

Особливості проведення комплексного психолого-педагогічного оцінювання розвитку дитини:
8. Батьки дитини мають право: взяти участь у засіданні, ознайомитися з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у закладах освіти (якщо дитина здобуває дошкільну чи загальну середню освіту).
9. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.
10. Отже, у разі встановлення фахівцями ІРЦ у дитини особливих освітніх потреб - висновок про комплексну оцінку є підставою для створення для неї ІПР (індивідуальної програми розвитку) і надання їй психолого–педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (прописані у висновку із зазначенням годин та фахівців).
Зауважте! Якщо зазначені послуги не надаються дитині після зарахування до інклюзивного групи, то їх надають фахівці ІРЦ після відповідної довідки  від завідувача ДНЗ.
Батьки, які незгодні з висновком ІРЦ про комплексну оцінку їхньої дитини, можуть звернутися для проведення повторного комплексного оцінювання до відповідного структурного підрозділу (Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, що зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У випадку, якщо в дитини виявлять особливі освітні потреби, то Ви не лишитеся із цим на самоті, а зможете отримати підтримку:
      асистента вихователя у групі – дитина матиме більше уваги;
      асистента дитини (за потребою);
      кошти з субвенції на розвиткові заняття;
      кошти для закладу на придбання додаткових матеріалів та засобів для потреб дитини;
      дитина не зазнає цькування в садочку і у майбутньому в школі, адже педагогічний колектив про це подбає.

ПІДСУМУЄМО.
Тепер, коли у Вас є висновок про комплексну оцінку дитини з встановленням фахівцями ІРЦ особливих освітніх потреб, а також Ви попередньо звернулися до закладу дошкільної освіти, написали відповідну заяву,  то це  є підставою для створення інклюзивної групи,  складання ІПР (індивідуальної програми розвитку) і надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (прописаних у висновку із зазначенням годин та фахівців).  


27.05.2022. Відбулися засідання команд психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП ЗДО"Золота рибка". На порядку денному розглядалось питання моніторингу динаміки розвитку дітей з ООП. Під час засідань було обговорено і сплановано подальшу роботу усіх членів команди супроводу.