STOP-булінг

ПЛАН

заходів ЗДО «Золота рибка»

з попередження булінгу (цькування)

 у 2023/2024 навчальному році 

(Затверджено Наказом ЗДО "Золота рибка" №11/2-ОД від 15.08.2023 року)

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1.

Опрацювання  нормативно-правових документів щодо попередження насильства та булінгу

Останній тиждень серпня

Т.Цигрик, директор

2.      

Підготовка наказу «Про попередження насильства

та булінгу в закладі освіти»

Останній тиждень серпня

Т.Цигрик, директор

3.      

Підготовка алгоритму «Порядок дій працівників закладу освіти в разі виявлення випадку насильства в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

К.Міхеєва, вихователь-методист

4.

Організація та проведення  міні-лекцій з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): педагогічним, обслуговуючим персоналом. Ознайомлення та обговорення  нормативно-інструктивних документів, наказів, рішень, методичних рекомендацій МОН України, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти   

Вересень

Т.Цигрик, директор, О.Диниско,

практичний психолог    

5.

Забезпечення методичного та психологічного супроводу працівників ЗДО щодо удосконалення соціальних компетентностей і навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

Протягом року

Т.Цигрик, директор, О.Диниско,

практичний психолог

К. Міхеєва,

вихователь-методист    

6.      

Напрацювання (закріплення) механізмів звернення та повідомлень про випадки насильства, булінгу (цькування)

Вересень

О.Диниско, практичний психолог, вихователі

7.   

Оновлення розділу щодо профілактики насильства на сайті ЗДО

 http://www.zolotaribka.pl.ua

Вересень

К.Міхеєва, вихователь-методист

8.  

Складання соціального паспорту груп

Вересень

Вихователі груп

9.      

Оформлення тематичного стенда. Розміщення телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості

Жовтень

Вихователь-методист

К.Міхеєва, практичний психолог

О. Диниско

10.      

Підготовка рекомендацій для педагогів з розпізнавання у вихованців ознак різних видів насильства

Жовтень

О. Диниско, практичний психолог

11.

Аналіз інформації з журналу обліку випадків насильства

Щомісяця

К.Міхеєва, вихователь-методист

12.      

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

Двічі на рік

Адміністрація ЗДО,колектив закладу

13.   

Підготовка звіту про виконання заходів з профілактики насильства та булінгу (цькування)

Травень-

червень

К.Міхеєва, вихователь-методист, О.Диниско,

практичний психолог

Робота з педагогічними і іншими працівниками закладу

1.      

Проведення профілактичної роботи (навчальних семінарів для педпрацівників) щодо запобігання булінгу, порядку та заходів реагування

Систематично

О.Диниско, практичний психолог

2.      

Проведення тренінгів для працівників ЗДО з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Протягом

року

О.Диниско, практичний психолог

3.      

Інструктивні наради з питань профілактики насильства з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

К.Міхеєва, вихователь-методист

4.      

Консультування педагогів закладу з проблемних ситуацій

За запитом

О.Диниско, практичний психолог

5.

Анкетування педагогів закладу з питання обізнаності з поняттям булінгу, запобігання та протидії булінгу

Жовтень

О.Диниско, практичний психолог

6.

Діагностика психологічного клімату в закладі освіти (анкетування працівників закладу)

Лютий

О.Диниско, практичний психолог

7.

Висвітлення на нараді закладу питання на тему «Булінг в ЗДО – міф чи реальність?»

К.Міхеєва, вихователь-методист

Робота з дітьми

1.      

Створення морально безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу

Постійно

Вихователі груп

2.

Спостереження за психологічним мікрокліматом у дитячому колективі, міжособистісною поведінкою

Протягом року

Вихователі груп

3.

Планування і проведення для вихованців усіх дошкільних груп різних форм роботи підчас освітнього процесу  з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Щоденно

Вихователі груп

4.

Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців ЗДО, проведення бесід з дітьми щодо забезпечення попередження насильства та булінгу, обговорення проблемних ситуацій

Протягом

року

Вихователі груп

5.

Проведення тематичного тижня для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Я і мої права»

Листопад

Вихователі середніх і старших груп

6.

Проведення занять для дітей дошкільного віку «Моя перша подорож безпечним онлайн-простором» (профілактика олайн-ризиків)

Грудень

Вихователі середніх і старших груп

Робота з батьками

1.      

Організація та проведення тематичних батьківських зборів «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)

За річним планом

Адміністрація ЗДО, вихователі груп 

2.      

Розміщення (оновлення) на сайті закладу http://www.zolotaribka.pl.ua інформації  для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

К.Міхеєва, вихователь-методист

3.      

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

О.Диниско, практичний психолог

4.      

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

І раз на місяць

К.Міхеєва, вихователь-методист

5.      

Проведення  індивідуальних консультацій батьків з питань взаємин батьків з дітьми

Протягом

року

О.Диниско, практичний психолог,

вихователі

6.      

Анкетування батьків щодо безпеки в закладі освіти з метою запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

Грудень

Вихователі груп

7.      

Заняття з елементами тренінгу «Як навчити дитину прийнятними способами виражати гнів?» (профілактика булінгу)

Березень

О.Диниско, практичний психолог

8.      

Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу: пам’ятки, листівки –  інформаційні повідомлення на стенді, сторінці практичного психолога, Viber-групах, Veb-сайті ЗДО

Протягом

року

К.Міхеєва, вихователь-методист

О.Диниско, практичний психолог

8.      

Залучення до святкових заходів: «Міжнародного Дня захисту дітей»; «Міжнародного Дня прав дитини»

Протягом

року

О.Михайленко, керівник музичний  

 

ПЛАН 

ЗДО «Золота рибка»

з попередження насильства та булінгу (цькування)

 у 2022/2023 навчальному році

заходи

Термін виконання

відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1.

Підготовка наказу «Про попередження випадків булінгу в закладі освіти»

Останній тиждень серпня

директор

Тетяна Цигрик

2.

Підготовка наказу «Про порядок дій працівників закладу освіти в разі виявлення випадку булінгу в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

вихователь-методист

Катерина Міхеєва

3.

Нарада з питань запобігання булінгу у ЗДО для  усіх категорій працівників

Вересень

директор

Тетяна Цигрик

4.

Напрацювання механізмів звернення та встановлення скриньок довіри

Вересень

практичний психолог

Ольга Диниско, вихователі

5.

Оновлення розділу щодо профілактики насильства на сайті ЗДО http://www.zolotaribka.pl.ua

Вересень

вихователь-методист

Катерина Міхеєва

6.

Складання соціального паспорту груп

Вересень

вихователі

7.

Оформлення тематичного стенда

Жовтень

практичний психолог

Ольга Диниско

Робота з педагогічними і іншими працівниками закладу

1.

Проведення навчальних семінарів для педпрацівників щодо запобігання насильства, порядку та заходів реагування

Осінні

канікули

практичний психолог

Ольга Диниско

2.

Проведення тренінгів для працівників ЗДО з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Упродовж

року

практичний психолог

Ольга Диниско

3.

Інструктивні наради з питань профілактики насильства з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

вихователь-методист

Катерина Міхеєва

4.

Консультування вихователів і батьків практичним психологом з проблемних ситуацій

Упродож

року

практичний психолог

Ольга Диниско

Робота з дітьми

1.

Планування і проведення для вихованців усіх дошкільних груп різних форм роботи підчас освітнього процесу  з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Щоденно

вихователі

2.

Проведення тематичного тижня для дітей середнього та старшого дошкільного віку

Листопад

вихователі середніх і старших груп

3.

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

вихователь-методист

Катерина Міхеєва

Робота з батьками

1.

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

практичний психолог

Ольга Диниско

2.

Проведення  індивідуальних консультацій батьків з питань взаємин батьків з дітьми

Упродовж

року

практичний психолог

Ольга Диниско,

вихователі

3.

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

І раз на місяць

вихователь-методист

Катерина Міхеєва

4.

Тематичні батьківські збори

у групах

Грудень

вихователі

5.

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

Двічі на рік

адміністрація ЗДО, колектив закладу

6.

Діагностика психологічного клімату в закладі освіти. Анкетування працівників і батьків

Лютий

практичний психолог

Ольга Диниско

7.

Аналіз інформації з журналу обліку випадків насильства

Щомісяця

вихователь-методист

Катерина Міхеєва

8.

Підготовка звіту про виконання заходів з профілактики насильства

Травень-

червень

вихователь-методист

Катерина Міхеєва,

практичний психолог

Ольга Диниско

 


ПЛАН 

заходів ЗДО «Золота рибка»

з попередження насильства та булінгу (цькування)

 у 2021/2022 навчальному році


заходи

Термін виконання

відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1.      

Підготовка наказу

«Про попередження насильства

та булінгу в закладі освіти»

Останній тиждень серпня

Завідувач

Т.Цигрик

2.      

Підготовка наказу «Про порядок дій працівників закладу освіти в разі виявлення випадку насильства в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

Вихователь-методист

К.Міхеєва

3.      

Нарада з питань профілактики насильства за участю всіх категорій працівників:

-       педагогічний персонал;

-       допоміжний персонал;

-       технічний персонал.

Вересень

Завідувач

Т. Цигрик

4.      

Напрацювання механізмів звернення та встановлення скриньок довіри для повідомлень про випадки насильства

Вересень

Практичний психолог

О.Диниско, вихователі

5.      

Оновлення розділу щодо профілактики насильства на сайті ЗДО http://www.zolotaribka.pl.ua

Вересень

 

Вихователь-методист

К.Міхеєва

6.      

Складання соціального паспорту груп

Вересень

вихователі

7.      

Оформлення тематичного стенда

Жовтень

Вихователь-методист

К.Міхеєва, практичний психолог

О. Диниско

8.      

Підготовка рекомендацій для педагогів з розпізнавання у вихованців ознак різних видів насильства

Жовтень

Практичний психолог

О. Диниско

Робота з педагогічними і іншими працівниками закладу

 

1.      

Проведення навчальних семінарів для педпрацівників щодо запобігання насильства, порядку та заходів реагування

Осінні

канікули

Практичний психолог

О.Диниско

2.      

 Проведення тренінгів для працівників ЗДО з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Упродовж

року

Практичний психолог

О. Диниско

3.      

Інструктивні наради з питань профілактики насильства з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

Вихователь-методист

К.Міхеєва

4.      

Консультування вихователів і батьків практичним психологом з проблемних ситуацій

Упродож

року

Практичний психолог

О. Диниско

Робота з дітьми

 

1.      

 Планування і проведення для вихованців усіх дошкільних груп різних форм роботи підчас освітнього процесу  з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Щоденно

Вихователі

2.      

Проведення тематичного тижня для дітей середнього та старшого дошкільного віку

Листопад

Вихователі середніх і старших груп

3.      

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Вихователь-методист

К. Міхеєва

Робота з батьками

 

1.      

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Практичний психолог

О. Диниско

2.      

Проведення  індивідуальних консультацій батьків з питань взаємин батьків з дітьми

Упродовж

року

Практичний психолог

О.Диниско,

вихователі

3.      

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

 

І раз на місяць

Вихователь-методист

К. Міхеєва

4.      

Тематичні батьківські збори

у групах

Грудень

Вихователі

5.      

Розміщення на сайті закладу http://www.zolotaribka.pl.ua інформації  для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Вихователь-методист

К. Міхеєва

6.      

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

Двічі на рік

 

Адміністрація ЗДО, колектив закладу

7.      

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Вихователі

8.      

Діагностика психологічного клімату в закладі освіти. Анкетування працівників

Лютий

Практичний психолог

О. Диниско

9.      

Аналіз інформації з журналу обліку випадків насильства

Щомісяця

Вихователь-методист

К.Міхеєва

10.   

Підготовка звіту про виконання заходів з профілактики насильства

Травень-

червень

Вихователь-методист

К. Міхеєва,

практичний психолог

О.Диниско


План заходів
щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

у  ЗДО «Золота рибка» на 2020-2021 навчальний рік
Інформаційно-профілактичні заходи
№ з/п
Назва заходу
Термін виконання
Відповідальний
1.
Обговорення питання протидії булінгу на батьківських зборах в ЗДО
жовтень
Практичний психолог,
 вихователі груп
2.
Методичне заняття «Протидія булінгу в дитячому колективі»
вересень
Вихователь-методист,
 практичний психолог
3.
Контроль стану роботи щодо попередженню випадків булінгу
щоквартально, в разі необхідності
Завідувач, 
практичний психолог
4.
Круглий стіл «Безпечний заклад дошкільної освіти»    (онлайн-конференція)
травень
Вихователь-методист, 
практичний психолог
5.
Вивчення законодавчої бази, знайомство із досвідом протидії цькуванню(дистанційна робота)
квітень 
Завідувач, 
вихователь-методист,
 практичний психолог
6.
Проведення приємних зустрічей, Днів відкритих дверей
Впродовж року
Вихователі груп

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1. Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків
вихованці закладу упродовж року   (Педагогічні працівники)
2. Створення психологічно безпечного освітнього простору формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході занять, режимних моментів
вихованці закладу упродовж року   (Педагогічні працівники)
3. Перегляд відеоматеріалів відповідної спрямованості вихованці закладу упродовж року   (Педагогічні працівники)
4. Участь у Всеукраїнському тижні права «Стоп булінгу» (Педагогічні працівники, вихованці закладу, батьки)  листопад 
5. Проведення Тижня дитячих мрій та добрих справ
(Педагогічні працівники, вихованці закладу, батькитравень

                            Робота з батьками

1. Консультації «Протидія цькуванню в дитячому колективі»; «Булінг - від «А» до «Я»; «Стоп насильству в сім'ї» (1 раз на квартал)батьки - вихователі груп

2. Тренінг «Безпечний Інтернет» - батьки (грудень), завідувачпрактичний психолог

3. Розміщення відповідної інформації на сайті ЗДО

батьки (упродовж року) (вихователь-методист)STOP-булінг

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
Типові ознаки булінгу (цькування) є:
·        систематичність (повторюваність) діяння;
·   наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
·        дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативна база

·   Закон України "Протидія булінгу в закладі дошкільної освіти" "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок подання та розгляду заяв про 
випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

1.     Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
2.    Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.    Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов'язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.
4.    Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов'язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
5.    Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
6.    Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.
7.    Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
8.    Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
9.    Здобувач освіти може звернутись до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з'ясувати всі обставини булінгу.
Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

Порядок реагування
 на доведені випадки булінгу (цькування)
 у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII")
1.     В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, створеної у закладі освіти з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
2.    Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
3.    Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
4.    Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні стягнення:
·  цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850 та 1700 гривень відповідно)або громадськими роботами від 20 до 40 годин.
· така ж поведінка,вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.
·   за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років,тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
Закон України «Про дошкільну освіту»
(зі змінами та доповненнями)
Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:
діти дошкільного віку, вихованці, учні;
педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
помічники вихователів та няні;
{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
медичні працівники;
батьки або особи, які їх замінюють;
батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Дитина має гарантоване державою право на:
безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
здоровий спосіб життя;
діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.
{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018}

------------------------------------------------------------------------------------------------
Зразок заяви   

                                                                    Завідувачу ДНЗ «Золота рибка»
Цигрик Т.В.
________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
__________________________
 (адреса фактичного місця проживання)
_________________________
                                                                                                                        Контактний телефон
Адреса електронної скриньки _________________

Заява
Доводжу до Вашого відома, що ___(Опис конкретного випадку.ситуації)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу терміново провести розслідування ситуації, що склалася. ______________________
_____________________ (дата) (підпис)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа за розгляд і реєстрацію заяв
про випадки булінгу (цькуванню)
Відповідальною особою за розгляд і реєстрацію заяв про випадки булінгу (цькування) за рішенням наказу ДНЗ «Золота рибка» від 21.04.2020р. № 9/1-Од призначено
Диниско Ольгу Анатоліївну,
практичного психолога
Тел. 0675355972
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Номери телефонів "гарячих ліній", що надають інформаційну та консультативну допомогу з питань булінгу, торгівлі людьми, домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Усі "гарячі лінії" працюють анонімно, безкоштовно:

·       Національна дитяча "гаряча лінія" 0800 500 225 (зі стаціонарного телефону),  116 111 ( з мобільного телефону);
·   Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0800 500 335 (зі стаціонарного телефону) ,  116 123 (з мобільного телефону);
·   Національна "гаряча лінія" з протидії торгівлі людьми та консультуванню мігрантів     0800 505 501 (зі стаціонарного телефону),  527 (з мобільного телефону).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------БУЛІНГ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Чи замислювалися ви, де беруть витоки комплекс жертви або потреба агресії стосовно інших. Мало хто з батьків знає про булінг чи стикається з цим явищем в дитячому садку. Чому і як дитина дошкільного віку стає жертвою булінгу?

 
Види булінгу в дитсадку
Булінг – (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесуякі полягають у психологічному, фізичному, економічномусексуальному насильствіу тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (аботакою особою стосовно інших учасників освітнього процесувнаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоровю потерпілого.
Булінг (від англ. to bull ‒ переслідувати) ‒ свідома агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої.
Булінг у ДНЗ (ЗДО) може проявлятися як тиск: психологічний та/чи фізичний. Часто діти застосовують і фізичний, і психологічний тиск на жертву. Наприклад, образи, приниження, ігнорування, непоступливість, погрози, побиття під час ігор.
Насилля в дошкільному навчальному закладі 
Більшість людей вважають, що фізична агресія й соціальне насилля, характерні для булінгу (англ. bullying – агресивне переслідування, цькування, залякування тощо), починають проявлятися приблизно з кінця початкової школи і продовжуються протягом усього періоду середньої школи. Але, хочете вірте, хочете – ні, булінг серед дітей дошкільного віку розповсюджений набагато більше, ніж ви можете припустити. Оскільки така поведінка асоціюється, як правило, з дорослими дітьми, вона часто упускається з очей у ранньому віці, коли досить важко відрізнити абсолютно нормальні соціальні експерименти й булінг на ранніх стадіях формування.
Загалом, певний ступінь ситуативних ударів рукою, щипання й ін. у дітей дошкільного віку «вважається» нормальним і може бути проявом самоствердження. Однак, якщо дітям подобається спостерігати, як іншій людині погано, вони можуть свідомо й систематично знаходити способи, щоби завдати шкоди своїм «жертвам», навіть до того, що стануть насміхатись над ними, коли роблять свій поганий учинок.
Булінг може викликати в дітей сильний стрес, страх і тривогу. До того ж така поведінка впливає не тільки на «жертв». Результати дослідження показують, що ті, хто в дитинстві був хуліганом, у майбутньому частіше, ніж інші, вживають наркотики та алкоголь, ображають своїх друзів, зв’язуються зі злочинністю й мають проблеми у взаємостосунках з однолітками.
Ваша маленька дитина піддається булінгу, якщо:
·    їй раптом страшно йти в дитячий садок;
·    вона скаржиться на головні болі або болі в животі без будь-якої причини;
·    чіпляється за вас і проявляє плаксивість;
·    приходить додому із травмами, які не може пояснити;
·    залишається на самоті або впадає у стан депресії;
·    розповідає про якусь дитину, яка робить їй всілякі пакості;
·    має труднощі з концентрацією уваги;
·     уникає зорового контакту, коли ви питаєте її про дитячий садок.
Що повинні робити батьки, якщо в дошкільному закладі їх дитини має місце булінг? Нижче наводяться поради, що допоможуть батькам впоратися із ситуацією, що виникла.

1. Комунікація (спілкування) – це ключ. Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина піддається в дитячому садку знущанням, дайте їй зрозуміти, що ви зможете їй допомогти, якщо вона докладно розповість про все. Якщо ваша дитина виглядає наляканою чи збентеженою, використовуйте книги в якості легкого доступу до неї, щоб налагодити ваше спілкування природним чином. Деякі художні твори для дітей звертаються до цієї тематики. Як тільки ваша дитина розкриє вам усі подробиці про булінг, зберігайте спокій, не сваріть її та не засуджуйте, обов’язково поясніть, що ви неодмінно допоможете припинити це насилля.
2. Порозмовляйте з вихователем. «Навіть не дивлячись на те, що в дошкільних і подібних їм дитячих закладах дорослі завжди знаходяться поруч з дітьми, за такою великою кількістю малюків, які безперервно бігають навкруги, прослідкувати просто нереально», – каже колишній вихователь Трисія Янг. І, оскільки маленькі хулігани віддають перевагу тому, щоб ображати дітей, коли дорослі не дивляться, важливо порозмовляти з вихователем і ввести один одного в курс справи, щоб у подальшому він був більш уважним і вже прицільно спостерігав за певними дітьми.
3. Використовуйте політику відкритих дверей. У найавторитетніших дитячих садках і дошкільних закладах існує політика відкритих дверей, що дозволяє батькам приходити в будь-який час. Тому періодично без попередження навідуйтесь у групу вашої дитини. Ці неочікувані візити будуть тримати працівників дитячого садка в тонусі й зменшать імовірність того, що ваша дитина буде страждати від якогось хулігана.
4. Заплануйте переговори з батьками. Коли маленькі діти вдаються до булінгу, їхня поведінка частіше за все запозичується з домашнього досвіду, тобто у своїй родині вони можуть стати свідками домашнього насилля, дивитися жорстокі телешоу, чути як їхні брати та сестри висміюють інших дітей або самі бути жертвами насилля. Тож порозмовляйте з адміністрацією дошкільного закладу і призначте зустріч з батьками маленького хулігана, звернувши їхню увагу на його поведінку, але не дивуйтесь, якщо його батьки не будуть вас слухати, будуть проявляти байдужість чи почнуть все заперечувати.
5. Навчіть вашу дитину захищатись від хуліганів. Дайте своїй дитині певні психологічні інструменти, які вона зможе використовувати при контакті з хуліганом. Навчіть її достойно триматись, дивитись прямо в очі кривднику, розповідати дорослим про те, що сталось, та уникати самотності (бути завжди поруч з іншими дітьми). Ви також можете розширити можливості дитини, запропонувавши їй пограти в рольові ігри. Так вона зможе попрактикуватись у тому, що має намір зробити в подібній ситуації наступним разом. Упевнені в собі діти мають менше шансів стати мішенню для хуліганів, тому знайдіть способи, щоб забезпечити вашій дитині адекватну самооцінку. Ви можете допомогти їй зав’язати дружні стосунки поза межами дошкільного закладу і залучити її до тих видів активності, що зможуть підвищити її впевненість у собі.
6. Розгляньте перехід в іншу групу. Іноді булінг може бути настільки агресивним, що всі ваші зусилля так і не будуть успішними. Тому, якщо вам не вдасться нічого добитись, порозмовляйте з адміністрацією на предмет переходу вашої дитини до іншої групи. Якщо ж і це не вдасться зробити, тоді краще забрати вашу дитину із цього дитячого садка. 
Булінг у дошкільному середовищі відбувається набагато частіше, ніж повинен. І якщо ваша дитина стала однією із «жертв», не кажіть їй, щоб вона стала більш «жорсткою» і не примушуйте її розв’язувати цю проблему самостійно. Уживайте всих заходів, щоб захистити вашого малюка, здійснюйте візити в дитячий садок і давайте дитині інструменти, які не тільки стануть їй у пригоді в ранньому дитинстві, а й допоможуть уникнути знущань у майбутньому.
ЩО ТАКЕ «БУЛІНГ»
ТА ЧОМУ ПРО НЬОГО ТРЕБА ЗНАТИ ВСІМ БАТЬКАМ!
Булінг – це відносно новий термін для пересічного громадянина, зміст якого кожен із нас не просто знає, а в більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві.  Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко фізичний і психологічний тиск об’єднуються.
Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психо-емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя.
Скільки дітей страждають від булінгу
За дослідженнями UNISEF, 40% дітей ні з ким, зокрема і з батьками, не діляться своїми проблемами. Сором’язливі та спокійні діти стають жертвами булінгу вдвічі частіше за однолітків, які відкриті до спілкування. Більшість дітей ображають за те, що вони одягнуті не так, як інші, говорять або поводяться не так, як основна група. 44% дітей, якщо стають свідками булінгу, просто спостерігають, оскільки бояться за себе.
За статистикою, 80% українських дітей піддаються цькуванням, навіть не усвідомлюючи цього. В усіх соціальних системах завжди є лідер, середня група і так званий «вигнанець».
У початковій школі діти ще не займаються жорстким булінгом, але вже можуть бути непривітними до інших. Щойно вчитель починає вибудовувати систему конкуренції та пріоритетів ‒ діти починають один одного травити. А справжній булінг почнеться у середній школі ‒ з 10-11 років ‒ вік входження у підліткову кризу.
Обов’язок шкільного психолога, вчителя ‒ виявити лідера, схильного ініціювати цькування інших проводити, вести з ним дружні бесіди, виробляючи толерантність.
Чому діти стають жертвами булінгу? Психологи визначають декілька основних причин:
·   Занижена самооцінка. Навіть якщо дитина виявляє її через нарцисизм, надмірну відкритість, зверхність.
·  Домашня атмосфера. Дуже часто жертвами булінгу стають діти, яких вдома принижують, знецінюють, ображають. Або є родини, де дитину звикли жаліти – нещасна, хвора, росте без батька…Школа і садок ‒ каталізатор домашніх проблем. Тож, якщо дитина звикла отримати більше уваги до себе, поблажливість батьків, коли вона бідна й нещасна, то вона буде створювати навколо себе таку ж атмосферу і в школі.
·     Атмосфера в класі. Бувають колективи, створені самостійно або руками вчителя, в яких є дитина-агресор. Вона свідомо шукає слабшого, використовує його як грушу для биття, вирівнюючи свій психологічний стан.
Що робити батькам:
· У першу чергу заспокойтесь, і тільки після цього починайте розмову з дитиною.
·   Дайте відчути, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, вислухати та захистити.
·    Запевніть дитину, що ви не звинувачуєте її у тому, що відбувається, і вона може говорити відверто.
·  Пам’ятайте, що дитині може бути неприємно говорити на цю тему, вона вразлива у цей момент. Будьте терплячими та делікатними.
· Спробуйте з’ясувати все, що зможете, проте не повторюйте ті ж самі запитання по декілька разів, допитуючись.
·  Запропонуйте подумати, які дії допоможуть дитині почуватися у більшій безпеці зараз (наприклад, бути певний час ближче до дорослих, не залишатися після уроків тощо).
· Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям. Поясніть різницю між «пліткуванням» та «піклуванням» про своє життя чи життя друга/однокласника.
·  Спитайте, яка саме ваша допомога буде корисна дитині, вислухайте уважно. Можливо ви запропонуєте свій варіант. Це допоможе розробити спільну стратегію змін.
· Пам’ятайте, що ситуації фізичного насилля потребують негайного втручання з боку батьків та візит до школи.
·  Спільно з дитиною шукайте нові способи реагування на ситуацію булінгу.
· Обговоріть, до кого по допомогу дитина може звертатися у школі: до шкільного психолога, вчителів, адміністрації, дорослих учнів, охорони, батьків інших дітей.
·   Важливо усвідомити, чому саме дитина потрапила у ситуацію булінгу. Рекомендуємо з цим звернутися до дитячого психолога.
·   Підтримайте свою дитину у налагодженні дружніх стосунків з однолітками.
·  Поясніть дитині, що зміни будуть відбуватися поступово, проте весь цей час вона може розраховувати на вашу підтримку.
Як допомогти дитині-агресору
Дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна не менше, ніж тій, яка страждає від булінгу. Якщо ваша дитина – агресор, радимо:
·   Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з’ясуйте як вона ставиться до своїх дій і як реагують інші діти. Ви можете почути, що «всі так роблять», або «він заслуговує на це».
· Уважно вислухайте дитину і зосередьтеся на пошуку фактів, а не на своїх припущеннях.
· Не применшуйте серйозність ситуації такими кліше, як «хлопчики завжди будуть хлопчиками» або «глузування, бійки та інші форми агресивної поведінки — просто дитячі жарти і цілком природна частина дитинства».
· Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства, залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот іншої дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження, штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі висловлювання або жести.
· Діти, які булять, заперечують це так довго, як тільки можуть. Спокійно поясніть дитині, що її поведінка може завдати шкоди не тільки жертві, а й усім оточуючим. І щодалі це заходитиме, тим гірше булінг впливатиме на всіх учасників.
· Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо, але без гніву, попросіть дитину зупинити насильство.
·   Скажіть дитині, що їй потрібна допомога, а тому ви тимчасово триматимете зв’язок з учителями, щоб упевнитись ‒ дитина намагається змінити ситуацію.
·    Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це припинить булінг, та в перспективі це може тільки посилити агресію і невдоволення.
·     Буде зайвим концентрувати увагу на відчуттях дитини, яку булять. Той, хто виявляє агресію, як правило відсторонюється від почуттів іншої людини.
·    Агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на емоційні проблеми вашої дитини та розлади поведінки. Порадьтеся зі шкільним чи дитячим психологом.
Чому важливо вчасно відреагувати?
Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь або спостерігає, та має деструктивні наслідки в майбутньому житті.
Ті, хто піддаються булінгу:
·   втрачають відчуття емоційної та фізичної безпеки, довіри до місця, у якому мають перебувати щодня;
·  відчувають безпорадність і страх від постійної загрози. Булінг провокує тривожні та депресивні розлади, пригнічує імунітет, що підвищує вразливість до різних захворювань;
· втрачають повагу до себе. Страхи та невпевненість руйнують здатність до формування та підтримки стосунків з однолітками, що призводить до відчуття самотності;
· втрачають інтерес до різних форм активності та не можуть нормально навчатися. У деяких випадках можна простежити зв’язок між потерпанням від булінгу та розладами харчуванням (анорексії та булімії), емоційної сфери (депресіями та суїцидальною поведінкою).
Ті, хто булять:
· частіше за інших потрапляють у ситуації, де проявляється насилля та порушуються закони;
· частіше беруть участь у бійках, причетні у вандалізмі, залучаються до ранніх статевих стосунків, мають досвід вживання алкоголю та наркотичних речовин.
Ті, хто вимушені спостерігати:
· часто страждають від відчуття безпорадності, етичного конфлікту: втрутитись у ситуацію булінгу чи ж залишитись осторонь;
· потерпають від депресивних станів чи перезбудження, намагаються менше відвідувати школу.
Навіть поодинокий випадок булінгу залишає глибокий емоційний слід, що робить проблему найпоширенішою причиною звернень до дитячого психолога.
Диниско Ольга Анатоліївна –
 практичний психолог ЗДО «Золота рибка»,
 спеціаліст вищої категорії,
  практичний психолог-методист