STOP-булінгПЛАН

заходів ЗДО «Золота рибка»

з попередження насильства та булінгу (цькування)

 у 2021/2022 навчальному році


заходи

Термін виконання

відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1.      

Підготовка наказу

«Про попередження насильства

та булінгу в закладі освіти»

Останній тиждень серпня

Завідувач

Т.Цигрик

2.      

Підготовка наказу «Про порядок дій працівників закладу освіти в разі виявлення випадку насильства в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

Вихователь-методист

К.Міхеєва

3.      

Нарада з питань профілактики насильства за участю всіх категорій працівників:

-       педагогічний персонал;

-       допоміжний персонал;

-       технічний персонал.

Вересень

Завідувач

Т. Цигрик

4.      

Напрацювання механізмів звернення та встановлення скриньок довіри для повідомлень про випадки насильства

Вересень

Практичний психолог

О.Диниско, вихователі

5.      

Оновлення розділу щодо профілактики насильства на сайті ЗДО http://www.zolotaribka.pl.ua

Вересень

 

Вихователь-методист

К.Міхеєва

6.      

Складання соціального паспорту груп

Вересень

вихователі

7.      

Оформлення тематичного стенда

Жовтень

Вихователь-методист

К.Міхеєва, практичний психолог

О. Диниско

8.      

Підготовка рекомендацій для педагогів з розпізнавання у вихованців ознак різних видів насильства

Жовтень

Практичний психолог

О. Диниско

Робота з педагогічними і іншими працівниками закладу

 

1.      

Проведення навчальних семінарів для педпрацівників щодо запобігання насильства, порядку та заходів реагування

Осінні

канікули

Практичний психолог

О.Диниско

2.      

 Проведення тренінгів для працівників ЗДО з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Упродовж

року

Практичний психолог

О. Диниско

3.      

Інструктивні наради з питань профілактики насильства з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

Вихователь-методист

К.Міхеєва

4.      

Консультування вихователів і батьків практичним психологом з проблемних ситуацій

Упродож

року

Практичний психолог

О. Диниско

Робота з дітьми

 

1.      

 Планування і проведення для вихованців усіх дошкільних груп різних форм роботи підчас освітнього процесу  з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Щоденно

Вихователі

2.      

Проведення тематичного тижня для дітей середнього та старшого дошкільного віку

Листопад

Вихователі середніх і старших груп

3.      

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Вихователь-методист

К. Міхеєва

Робота з батьками

 

1.      

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Практичний психолог

О. Диниско

2.      

Проведення  індивідуальних консультацій батьків з питань взаємин батьків з дітьми

Упродовж

року

Практичний психолог

О.Диниско,

вихователі

3.      

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

 

І раз на місяць

Вихователь-методист

К. Міхеєва

4.      

Тематичні батьківські збори

у групах

Грудень

Вихователі

5.      

Розміщення на сайті закладу http://www.zolotaribka.pl.ua інформації  для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки насильства щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Вихователь-методист

К. Міхеєва

6.      

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

Двічі на рік

 

Адміністрація ЗДО, колектив закладу

7.      

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Вихователі

8.      

Діагностика психологічного клімату в закладі освіти. Анкетування працівників

Лютий

Практичний психолог

О. Диниско

9.      

Аналіз інформації з журналу обліку випадків насильства

Щомісяця

Вихователь-методист

К.Міхеєва

10.   

Підготовка звіту про виконання заходів з профілактики насильства

Травень-

червень

Вихователь-методист

К. Міхеєва,

практичний психолог

О.Диниско


План заходів
щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

у  ЗДО «Золота рибка» на 2020-2021 навчальний рік

Інформаційно-профілактичні заходи

№ з/п
Назва заходу
Термін виконання
Відповідальний
1.
Обговорення питання протидії булінгу на батьківських зборах в ЗДО
жовтень
Практичний психолог, вихователі груп
2.
Методичне заняття «Протидія булінгу в дитячому колективі»
вересень
Вихователь-методист, практичний психолог
3.
Контроль стану роботи щодо попередженню випадків булінгу
щоквартально, в разі необхідності
Завідувач, практичний психолог
4.
Круглий стіл «Безпечний заклад дошкільної освіти»    (онлайн-конференція)
травень
Вихователь-методист, практичний психолог
5.
Вивчення законодавчої бази, знайомство із досвідом протидії цькуванню(дистанційна робота)
квітень 
Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог
6.
Проведення приємних зустрічей, Днів відкритих дверей
Впродовж року
Вихователі груп

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1. Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків
вихованці закладу упродовж року   (Педагогічні працівники)
2. Створення психологічно безпечного освітнього простору формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході занять, режимних моментів
вихованці закладу упродовж року   (Педагогічні працівники)
3. Перегляд відеоматеріалів відповідної спрямованості вихованці закладу упродовж року   (Педагогічні працівники)
4. Участь у Всеукраїнському тижні права «Стоп булінгу» (Педагогічні працівники, вихованці закладу, батьки)  листопад 
5. Проведення Тижня дитячих мрій та добрих справ
(Педагогічні працівники, вихованці закладу, батькитравень

                            Робота з батьками

1. Консультації «Протидія цькуванню в дитячому колективі»; «Булінг - від «А» до «Я»; «Стоп насильству в сім'ї» (1 раз на квартал)батьки - вихователі груп

2. Тренінг «Безпечний Інтернет» - батьки (грудень), завідувачпрактичний психолог

3. Розміщення відповідної інформації на сайті ЗДО

батьки (упродовж року) (вихователь-методист)STOP-булінг

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»


Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
Типові ознаки булінгу (цькування) є:
·        систематичність (повторюваність) діяння;
·   наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
·        дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативна база

·   Закон України "Протидія булінгу в закладі дошкільної освіти" "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок подання та розгляду заяв про 
випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

1.     Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
2.    Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.    Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов'язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.
4.    Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов'язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
5.    Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
6.    Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.
7.    Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
8.    Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
9.    Здобувач освіти може звернутись до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з'ясувати всі обставини булінгу.
Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

Порядок реагування
 на доведені випадки булінгу (цькування)
 у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII")
1.     В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, створеної у закладі освіти з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
2.    Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
3.    Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
4.    Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні стягнення:
·  цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850 та 1700 гривень відповідно)або громадськими роботами від 20 до 40 годин.
· така ж поведінка,вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.
·   за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років,тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
Закон України «Про дошкільну освіту»
(зі змінами та доповненнями)
Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:
діти дошкільного віку, вихованці, учні;
педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
помічники вихователів та няні;
{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
медичні працівники;
батьки або особи, які їх замінюють;
батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Дитина має гарантоване державою право на:
безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}
захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
здоровий спосіб життя;
діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.
{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018}

------------------------------------------------------------------------------------------------
Зразок заяви   

                                                                    Завідувачу ДНЗ «Золота рибка»
Цигрик Т.В.
________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
__________________________
 (адреса фактичного місця проживання)
_________________________
                                                                                                                        Контактний телефон
Адреса електронної скриньки _________________

Заява
Доводжу до Вашого відома, що ___(Опис конкретного випадку.ситуації)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу терміново провести розслідування ситуації, що склалася. ______________________
_____________________ (дата) (підпис)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа за розгляд і реєстрацію заяв
про випадки булінгу (цькуванню)
Відповідальною особою за розгляд і реєстрацію заяв про випадки булінгу (цькування) за рішенням наказу ДНЗ «Золота рибка» від 21.04.2020р. № 9/1-Од призначено
Диниско Ольгу Анатоліївну,
практичного психолога
Тел. 0675355972
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Номери телефонів "гарячих ліній", що надають інформаційну та консультативну допомогу з питань булінгу, торгівлі людьми, домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Усі "гарячі лінії" працюють анонімно, безкоштовно:

·       Національна дитяча "гаряча лінія" 0800 500 225 (зі стаціонарного телефону),  116 111 ( з мобільного телефону);
·   Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0800 500 335 (зі стаціонарного телефону) ,  116 123 (з мобільного телефону);
·   Національна "гаряча лінія" з протидії торгівлі людьми та консультуванню мігрантів     0800 505 501 (зі стаціонарного телефону),  527 (з мобільного телефону).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------