Завдання, над якими працюємо та річний звіт про діяльність ДНЗ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 ПЕДКОЛЕКТИВУ ДНЗ “ЗОЛОТА РИБКА”
 НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


 1. Формувати здоров’язберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.


 1. Продовжити вдосконалювати  роботу щодо національно -патріотичного виховання  дошкільників  шляхом  створення відповідних  умов  для  ефективної  реалізації  завдань  з національно-патріотичного   виховання   дітей   та   активізації   творчого   потенціалу  педагогів. Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю.


3.     3 Підвищувати рівень компетентності педагогів ДНЗ щодо питання реалізації сенсорного виховання дошкільників.

 1. Впроваджувати  сучасні  інноваційні освітні технології в роботу з дошкільниками  з особливими потребами.
       Річний звіт про діяльність 
ДНЗ “ЗОЛОТА РИБКА”
В 2016 -2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Протягом 2016 -2017 навчального року педколектив ДНЗ “Золота рибка” здійснював свою діяльність згідно Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”,  “Про охорону дитинства”, а також Положення про дошкільний навчальний заклад в Україні, реалізуючи основні завдання Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державної Національної програми “Освіта України /ХХІ століття”,  державної програми розвитку дітей дошкільного віку  «Українське дошкілля», Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений Старт».
Всі організаційно-педагогічні, навчально-виховні і методичні заходи здійснювалися згідно річного плану роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням змін, що відбувалися в системі дошкільної освіти протягом року (на підставі розпорядчих документів вищих органів управління освітою і наукою, а також органів місцевого самоврядування). 
В 2016 -2017 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ПОІППО ___2__чол., атестувалося ___3__ педагогічних працівників ( один педагогічний працівник написав заяву про відмову від атестації). За результатами атестації 2017 року: 1 працівнику присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 1 працівнику присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»,  1 педпрацівник визнаний таким, що відповідає займаній посаді. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу.
Простежується постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Методична робота у 2016-2017 н. р. була спрямована на підвищення якості освіти шляхом створення комплексного методичного забезпечення навчально - виховного процес з використанням інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Уся діяльність методичної служби націлювалась на виконання Закону України "Про дошкільну освіту". Державної національної програми "Освіта", продовжувалась робота над Державною програмою "Творча обдарованість", на реалізацію науково-методичної проблеми "Підвищення якості освіти шляхом створення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу з використанням інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій”.
Основною метою методичної діяльності було підвищення професійного та методичною рівня педагогів. оптимізація навчально-виховного процесу, впровадження перспективного педагогічного досвіду.
З педагогами  проведено всі сплановані педагогічні ради, на засіданнях яких втілено організаційно-педагогічні завдання (аналіз роботи, затвердження планів роботи, затвердження основних напрямків діяльності педколективу, розгляд підсумків роботи) та науково-методичні завдання (шляхи реалізації проблеми, пріоритетних освітніх завдань, упровадження в практику роботи сучасних досягнень науки і передового педагогічного досвіду). Педагогічні працівники закладу постійно шукають ефективні шляхи удосконалення навчально-виховного процесу, творчо підходять до впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду, авторських методик.
Педагоги ДНЗ були забезпечені щомісячними індивідуальними та груповими консультаціями. Результативними були консультації, підготовлені вихователями: Алєбастровою С.В. «Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку», Мартиненко Н.М. «Талановиті пальчики: аплікація кружечками», Грицак Г.М. «Виховання самостійності», Єршовою О.В. «Конструкторсько-будівельна діяльність». Спостереження за роботою педагогів показали, що проведені заходи сприяли підвищенню професійної майстерності вихователів. Крім того з цією метою педагоги ДНЗ прийняли участь :
1. В роботі міських методичних центрів:
 • «Еколого – розвивальне навчання дошкільників»(ДНЗ «Росинка»);
 • «Виховуємо патріотів змалку»(ДНЗ «Дзвіночок»);
 • «Пізнавальний розвиток дошкільнят: пошук ефективних шляхів» ДНЗ «Горобинка»);
 • «Морально – духовний та емоційно – ціннісний розвиток дітей дошкільного віку»(ДНЗ «Чебурашка»);
 • «Інтеграція родинного і суспільного дошкільного виховання»(ДНЗ «Попелюшка»
2. В роботі школи передового педагогічного досвіду «Стежина духовності» (ДНЗ «Росинка»).
3. В засіданнях дефектологічного консультпункту «Формування правильної звуковимо»(ДНЗ «Казка»).
4. В постійно діючих семінарах-практикумах:
·       «Сучасні підходи до музичного розвитку дітей дошкільного віку»(ДНЗ «Дюймовочка»);
·       «Навчаємо читати змалку»(ДНЗ «Дюймовочка»).
Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» є центром постійно діючого семінару – практикуму для вихователів груп раннього віку з питання «Виховуємо наймолодших: організація життєдіяльності дітей в групах раннього віку». Засідання семінару відвідували вихователі міста.
Продовжив свою роботу «Педагогічний марафон» серед вихователів груп раннього віку, символом яког є Сова – мудрагеля, яку вихователі передають один одному після проведеного заходу. Кожен з вихователів груп раннього віку провів цикл відкритих заходів для вихователів випускних груп. Таким чином педагоги груп «Окунець», «Чайка», «Морячок» звітували про свою роботу перед колегами з садових груп, яким вони передаватимуть естафету з навчання та виховання дітей.
Розпочато роботу по розробці методичних рекомендацій «Пластилінові фантазії» - використання пластиліну, як засобу розвитку дрібної моторики рук, фантазії, мовлення дітей для молодшого дошкільного віку.
Практика презентації дидактичних посібників під час засідання атестаційної комісії дає свої позитивні результати, тому вона буде продовжена і надалі. На підсумковому засіданні атестаційної комісії дидактичні ігри та методичні розробки були представлені вихователями  Єршовою О.В., Грицак Г.М., практичним психологом Диниско О.А.  Всі вони взяли участь у виставці.
Як результат - грамотою відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, як автора кращої роботи міської виставки педагогічної творчості «Творчі сходинки освітян міста»  відзначена Диниско Ольга Анатоліївна, практичний психолог ДНЗ.  
Вихователям продовжувати тримати на контролі питання  якості та рівня виконання дидактичних посібників, незалежно від того де вони використовуються: чи то для презентації закладу у міських заходах чи  для місцевого використання. 
Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений Старт» і чинні додаткові комплексні програми розвитку, виховання і навчання дітей передбачають таку організацію дитячої життєдіяльності, що насичувала б цікавим змістом спільне буття кожного малюка з іншими дітьми та дорослими у спеціально створеному розвивальному просторі.
Завдяки творчому підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того щоб діти  розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні,  конструктивні тощо.
Освітній процес у ДНЗ « Золота рибка» у домірному співвідношенні включає різні види дитячої діяльності, адекватні вікові вихованців, передусім ті, в межах яких формуються важливі вікові новоутворення і які сприяють подальшому розвитку кожної маленької особистості в усіх сферах життєдіяльності.
Одним із пріоритетних напрямків ДНЗ « Золота рибка» є рухова активність вихованців , вплив її на функціонування органів і систем дитячого організму , навчання дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я , формування свідомого ставлення до свого здоров’я , оволодіння життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки.
У закладі здійснюється розподіл дітей за групами здоров’я та надається медико-педагогічна допомога дітям підготовчої групи. За результатами обстеження дітей спеціалістами всі вихованці ДНЗ розподілені на групи здоров’я , що дає можливість диференціювати фізичне навантаження.
Станом на 01.06.2017
Всього дітей 298:
І гр. здоров’я – 119
ІІ гр. здоров’я - 179
ІІІ гр. здоров’я- 0
 Здійснюється контроль за навантаженням на дітей на заняттях з фізкультури, контроль за відповідністю навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки, за технічним станом фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурному залі та на майданчиках.
Здійснюється контроль за виконанням завдань з фізичного виховання відповідного розділу чинної програми, моніторинг фізичного розвитку вихованців. Проводиться робота щодо створення умов для активізації рухової активності вихованців у закладі, зокрема, це забезпечення фізкультурної матеріальної  бази інвентарем та ігровими посібниками, нетрадиційним обладнанням. Проводиться контроль за забезпеченням  режиму протягом дня. Систематично проводиться аналіз захворюваності вихованців закладу. Ці та інші питання розв’язуються у співпраці медичних сестер старших,  педагогічних працівників та з допомогою молодшого обслуговуючого персоналу. Результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі висвітлюються на педгодинах, на раді закладу, педрадах, виробничих нарадах, на веб-сайті закладу.
В групах раннього віку «Русалочка», «Морячок», «Окунець», «Чайка» облаштовані осередки з рухової активності вихованців.
Вихованці молодшого дошкільного віку «Перлинка», «Карасик», «Хвилька» та старшого дошкільного віку «Дельфін» , «Струмочок», «Краплинка», «Бригантина»,«Кораблик», «Якірець» зарядки та заняття з фізвиховання, спортивні свята, змагання  проводили у спортивному залі відповідно розкладу.
Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для бігу, лазіння, підлізання, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги.
Також важливим є виконання річного плану роботи , який передбачав різноманітні спортивні розваги , свята, виконання тестів з фізичної культури.
Головною метою колективу дошкільного навчального закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Важливим показником результативності роботи дошкільного навчального закладу є готовність дитини до навчання у школі.
Для забезпечення наступності між нашим дошкільним закладом «Золота рибка» і ЗОШ № 6 з поглибленим вивченням економіки і права встановлено тісний двосторонній зв'язок, який здійснюється за трьома напрямами:
 • співпраця педагогічних колективів;
 • взаємодія дитячих колективів;
 • спільна робота дошкільного і загальноосвітнього навчаль­них закладів з батьками. Протягом 2016-2017 навчального року колектив дошкільного закладу приймав активну участь в міських та обласних методичних заходах. 
 Упродовж навчального року творчої групою закладу висвітлювалися результати  інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників на веб-сайті навчального закладу.
Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально – виховного процесу у 2016-2017 навчальному році.
План навчально – виховної роботи за 2016-2017 рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. На основі Базового компоненту дошкільної освіти ,програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно – політичної , соціально – економічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2017-2018 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:
·       національно-патріотичне виховання;
·       фізичне виховання;
·       сенсорне виховання;
·       інклюзивна освіта.
В цілому діяльність педколективу ДНЗ „Золота рибка” протягом минулого 2016 -2017 навчального року можна вважати на достатньому  рівні.