Програмно-методичне забезпечення                     Освітні програми, що реалізуються в закладі у 2019-2020 навчальному році
Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти. Педагогічний колектив ДНЗ «Золота рибка»реалізує освітній процес за рішенням    педагогічної ради від 29.08.2019 р. (протокол №1)  через:
Комплексні програми
"Українське дошкілля"     Програма розвитку дітей дошкільного віку

Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.
Лист МОН, молоді та спорту України
від 23.05.2017 № 1/11-4988
"Впевнений старт"             Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
Гавриш Н.В.,Піроженко Т.О.,Хартман О.Ю., ШевчукА.С., Рогозянський О.С.
Лист МОН від 01.08.2017                  № 1/11-7684
"Впевнений старт"                Програма розвитку дітей середнього дошкільного віку
за аг. науков. редакцією
Піроженко Т.О.
Лист МОН від 12.07.2019    №1/11-6327
Парціальні програми
"Про себе треба знати, про себе треба дбати."  Парціальна програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку
Лохвицька Л.
лист ІМЗО від 04.12.2018 р.     № 22.1/12-Г-1056
"Казкова фізкультура"   Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку
Єфименко М. М.
Лист ІІТЗО              від 09.07.2019 р.    № 22.1/12-Г-627
 Інклюзивна освіта
Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень
Науковий редактор та упорядник Д.І.Шульженко
лист МОН України   від 11.09.2013              № 1/11-13887
Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»
Наук. кер. та заг.ред.Т.В.Скрипник.
Гриф Міністерства  освіти і науки. від 04.04.2013         № 1/11-6544


Екран обліку захворюваності вихованців
ДНЗ «Золота рибка»
В 2019-2020 навчальному році

Назва груп
Вік
дітей
ІX
X
XІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
всього
1.
«Русалонька»
2-3
2/2/3
2/1
3/1
4/1
3/1
3/1
2/1
-
-
19/8
2.
«Окунець»
2-3
3/2
½
2/1
4/2
2/1
1/-
2/1
-
-
15/9
3.
«Карасик»
2-3
3/3
2/2
2/2
2/1
2/1
½
2/1
-
-
14/12
4.
«Морячок»
2-3
7/2
2/1
3/-
3/1
4/-
2/2
2/1
-
-
23/7
5.
«Чайка»
3-4
9/1
1/1
1/1
½
3/1
5/5
3/1
-
-
23/12
6.
«Хвилька»
3-4
3/1
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
½
-
-
11/10
7.
«Кораблик»
3-4
-/-
1/-
1/1
1/-
3/1
5/1
2/1
-
-
13/4
8.
«Краплинка»
4-5
1/-
-/1
-/1
1-/
2/1
1/1
2/1
-
-
7/5
9.
«Перлинка»
4-5
3/1
-/1
-/1
-/1
½
2/1
2/1
-
-
8/8
10
 «Струмочок»
4-5
1/1
-/1
-/1
1/1
3/1
2/1
2/1
-
-
9/7
11
«Якірець»
5-6
-/-
1/2
1/1
-/1
1/1
½
1/1
-
-
5/8
12
«Бригантина»
5-6
½
1/1
2/1
2/1
-/1
-/2
2/-
-
-
8/8
13
«Дельфін»
5-6
1/1
2/-
3/1
5/-
-/1
-/2
2/-
-
-
13/5
Всього

34/17
14/13
19/13
25/12
26/14
25/22
25/12
-
-
168/103


Рішенням педради 
«Нові стандарти дошкільної освіти, як необхідна умова підвищення її доступності та якості» №1 від 30.08.2017р затверджено: 


1.   Використовувати в своїй роботі інструктивно-рекомендації  МОН України від 13.06.2017 №1/9-322«Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» та міської  конференції педагогічних працівників.
Термін виконання: 2017-2018 н.р.
                    2.  Визначити на  2017-2018 навчальний рік напрямок роботи ДНЗ – сенсорно-пізнавальний.
3.    При організації освітнього процесу працювати з :
·      програмою «Українське дошкілля» (нова редакція)
·      вихователям старшого дошкільного віку  - програмою «Впевнений старт» (нова редакція)


Кількісні показники результатів державного тестування
Таблиця №1
№ з/п
Навчальний рік
Обстежено дітей
Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
Кількість дітей
%

Кількість дітей
%

Кількість дітей
%

1.
2015-2016
75
20
27%
51
68%
4
5%
2.
2016-2017
71
23
32%
45
63%
3
5%
Аналіз результатів обстеження рівня фізичної підготовленості груп старшого віку ( таблиця №1) показав, що не зважаючи на те ,що кількість вихованців старших груп збільшилась проте показники високого та середнього рівнів відносно великі. Враховуючи  те,що у дошкільному закладі відсутній вихователь з фізвиховання , компетентність вихователів з фізичної лінії розвитку на достатньому рівні, про що свідчать показники таблиці.
Про те як спрацював педколектив в 2016 – 2017 навчальному році з питання профілактики захворювань свідчить наступна таблиця.
Аналіз
стану захворюваності  дітей  на ГРЗ, ГРВІ та простудні захворювання
за 9 місяців 2016-2017 навчального року


Таблиця №2

№ п/п
Назва групи


Віковий критерій
Склад дітей
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
РАЗОМ
інднекс
 здоров’я
1
Русалонька
І мол.
18
1
2
4
9
3
4
4
4
3
34
78
2
Морячок
І мол.
22
2
2
4
8
2
3
4
4
2
31
82
3
Чайка
І мол.
22
2
1
2
12
3
3
5
4
1
33
77
4
 Окунець
І мол.
24
2
2
2
10
2
3
5
4
2
32
83
5
Карасик
ІІ мол.
21
1
-
2
5
3
2
1
1
2
17
90
6
Перлинка
ІІ мол.
25
3
2
3
2
3
3
3
1
3
23
88
7
Хвилька
ІІ мол.
22
3
1
2
2
5
3
2
2
4
24
86
8
 Краплинка
сер.
26
2
-
4
5
6
3
3
3
4
30
88
9
Дельфін
сер.
24
4
2
2
4
3
3
3
2
3
26
87
10
Струмочок
сер.
23
2
-
2
1
3
3
1
1
4
17
87
11
Якірець
ст.
24
1
1
2
1
3
1
-
-
2
11
92
12
Бригантина
ст.
21
-
1
2
6
2
1
-
1
1
14
90
13
Кораблик
 ст.
22
1
-
3
7
3
1
1
1
1
18
91


всього

294
24
14
34
72
41
33
32
28
32
169


З таблиці №2 видно, що найбільша кількість захворювань припала на грудень (72). Причиною такої кількості стало вірусні інфекції. Велика кількість захворювань на групах  «Русалонька» 34 випадки, «Чайка» 33випадки, «Окунець» 32 випадки , «Морячок» 31 випадок пояснюється адаптаційним періодом груп раннього віку.  Вихователям цих груп  в новому навчальному році необхідно посилити роботу з питання зниження рівня дитячої захворюваності, налагодивши при цьому активну співпрацю з батьками вихованців та використовуючи широкий спектр нетрадиційних форм і методів оздоровлення вихованців. Враховуючи і вікові особливості , і профілактичну роботу вихователів хочеться відмітити позитивні результати на групі «Кораблик»( Пудовкіна О.В.,Ващенко О.В.),
«Якірець» ( Корнелюк Н.О., Ващенко О.В.), «Хвилька» ( Алєбастрова С.В.), «Бригантина»( Єршова О.В., Прокопенко Л.Ю.), « Струмочок»( Криворучко Г.І.).
Порівняльний аналіз
захворюваності вихованців ДНЗ «Золота рибка»
на ГРВЗ, ГРВІ, грип та простудні захворювання за два роки
Таблиця №3
Навчальний рік
Середньому спис. склад дітей
К-сть випадків захворювань  на рік
Середньомісячна захворюваність дітей
Індекс
здоров’я
2015 - 2016
321
278
12,2
91%
2016-2017
294
310
12,2
91%
Зробивши порівняльний аналіз захворюваності вихованців ДНЗ « Золота рибка» за два попередні роки (таблиця №3), ми дійшли висновку , що робота з профілактики простудних захворювань: використання  аромоламп, бактерицидних ламп приносить свої позитивні результати.