9 лют. 2012 р.

Розвиваємо мовлення дошкільнят

Культура мовлення є обов’язковим елементом загальної культури людини. Не випадково вважається , що мовлення людини – її візитна картка, оскільки від того, наскільки грамотно людина висловлює свої думки, залежить її успіх не лише у повсякденному спілкуванні, але й у професійній діяльності. Тому педколектив ДНЗ "Золота рибка" поглиблено працює над формуванням мовленнєвої компетентності та розвитком творчих здібностей через наочне моделювання. Метод наочного моделювання сприяє кращому запам’ятовуванню дітьми змісту нового матеріалу, розвитку у них уяви. Фантазії, образності мислення, від яких, як відомо, залежать яскравість і образність мовлення.
  
       Починаючи роботу, ми зосередили увагу не на змісті навчальних матеріалів, а на способах їх засвоєння, на організації певних видів діяльності, зокрема моделювання. Це  є  першочергове значення для розвитку мовлення дітей.
    
       Дітей молодшого дошкільного віку вихователі вчать моделювати за кольором і величиною. Далі додається -  форма. Відтворюючи казку за допомогою моделей, в минулому навчальному році діти вже могли встановлювати між замісниками такі відношення, що відповідають відношенням між героями  та предметами у самій казці.
    
       Головною метою в роботі з дітьми середнього віку є навчити дітей самостійно розповідати та переказувати казку, складати розповідь. Діти середнього віку починають опановувати в основному графічні моделі предметів і дій.

Для дітей старшого дошкільного віку завдання з розвитку мовлення значно ускладнюються. У цьому віці дітей вчать складати творчі розповіді на запропоновану педагогом тему або за власним задумом. Застосування схем – моделей було спрямовано на розвиток зв’язного мовлення, мислення,уяви, пам’яті, творчого потенціалу. Набуті дітьми уміння наочного моделювання у складних формах стали підґрунтям словесної творчості дітей.