18 вер. 2020 р.

 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
 «ЗОЛОТА РИБКА»

НАКАЗ

01.09.2020                                                                                                           №30/1-Од

Про заборону збору коштів учасниками
навчально-виховного процесу в ДНЗ

            Керуючись статтею 53 Конституції України, на виконання вимог Законів України «Про освіту»,  «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.10.2017 № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»,з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками ДНЗ та представниками батьківських комітетів груп, забезпечення конституційного права на доступність та безоплатність освіти, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків в ДНЗ

НАКАЗУЮ:

1.     Категорично заборонити збір готівкових коштів працівниками ДНЗ, представниками батьківських комітетів та учасниками навчально-виховного процесу з батьків, вихованців для вирішення фінансових питань пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо.

2.     Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у ДНЗ, відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про використання залучених благодійних коштів або отриманих матеріальних цінностей на працівників ДНЗ.

3.     Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільних засадах та у безготівковій формі на спеціальний рахунок ДНЗ з обов’язковим оформленням відповідної бухгалтерської документації згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.     Провести нараду з педагогічними працівниками, на якому в обов’язковому порядку довести до відома під розпис даний наказ та вивчити передбачений законодавством порядок отримання благодійних внесків (10.09.2020)

5.     До 01.10.2020 довести наказ до відома батьків на батьківських зборах.

6.     До 21.10.2020 розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті ДНЗ.

7.     У випадках порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

8.     Відповідальність та контроль за примусовий та незаконний збір коштів у навчальному закладі, який проводиться педагогічними працівники або членами батьківських комітетів залишаю за собою.

9.     Ознайомити з цим наказом працівників дошкільного навчального закладу «Золота рибка» під особистий підпис.

 

Завідувач ДНЗ «Золота рибка»   (підписано)   Т.В.Цигрик