27 січ. 2012 р.

Організація харчування дітей в дитячому садку

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі "Золота рибка" здійснюється згідно вимогам «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06


Адміністрація закладу забезпечує безперервне замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування, що здійснюється постійно в межах затвердженого розміру батьківської плати та виділених бюджетних коштів. 

Перевага надається продуктам харчування та продовольчій сировині місцевого виробника, постійно проводиться санітарно–просвітницька робота (бесіди, лекції та ін.) з дітьми, вихователями, обслуговуючим персоналом, батьками з питань профілактики захворювань, пов’язаних з фактором харчування. Всі працівники закладу проходять медичні огляди відповідно до чинного законодавства. 

Щоквартально здійснюється аналіз стану харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, вживаються заходи по його вдосконаленню. Забезпечується постійний контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування дітей згідно "Норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", затверджених Постановою КМУ від 22.11.2004 року № 1591  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п