1 квіт. 2013 р.

Презентація кабінету практичного психолога ДНЗ "Золота рибка"

 
На виконання положення Закону України "Про освіту", Положення про психологічну службу системи освіти України, Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року № 691, плану роботи міського методичного кабінету з 16 по 18 січня 2013 року було проведено міський конкурс кабінетів практичних психологів навчальних закладів.

У номінації «Кращий психологічний кабінет дошкільного навчального закладу» визначено переможцем конкурсу кабінет практичного психолога ДНЗ «Золота рибка».

Для працівників психологічної служби дошкільних закладів міста 27.03. 2013 року була проведена презентація кабінету практичного психолога ДНЗ «Золота рибка».

Презентацію проводила практичний психолог закладу Диниско О.А.


Свою доповідь розпочала з того, що кабінет естетично оформлений, що забезпечує психотерапевтичний ефект. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини.

Кабінет обладнано комп'ютерною технікою. Відзначила той факт, що для зберігання обліково - статистичної документації, документації для службового використання та відповідно до Положення про психологічний кабінет забезпечений сейфом.

У психологічному кабінеті створено достатню кількість функціональних зон для проведення діагностичної, консультаційної, корекційно-розвивальної роботи та зони психологічного розвантаження.

Важливим у роботі практичного психолога є застосування психотерапевтичних засобів. Позитивним та інноваційним елементом функціонування психологічного кабінету є обладнання для пісочної терапії.

 Кабінет практичного психолога ДНЗ «Золота рибка» забезпечений необхідною документацією, навчально-методичними та обліково-статистичними матеріалами для службового використання. Наявні індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, аналітичні довідки за результатами досліджень, відеоматеріали. Відповідно до Положення про психологічний кабінет у кабінеті практичного психолога є банк даних психодіагностичних методик та корекційно- розвивальних програм, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного і соціального розвитку вихованців, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

Кабінет поповнюється матеріалами науково-практичних конференцій, семінарів, тематичними проспектами, буклетами, психологічною літературою, навчально-методичними посібниками. В наявності підписки на фахові періодичні видання: "Психолог", "Психолог дошкілля", "Практичний психолог" і т.д. 

В кабінеті є тематичні папки. Вони відзначаються різноплановою тематикою, актуальністю проблематики, високим науковим та методичним рівнем.

На кожного вихованця ДНЗ «Золота рибка» Ольга Анатоліївна оформила портфоліо.

Відмінною рисою роботи психологічного кабінету ДНЗ «Золота рибка» є прагнення до постійного вдосконалення професійної майстерності практичного психолога Диниско О.А. , реалізації її творчого потенціалу, який спрямований на створення оптимальних соціальних  умов для розвитку дітей дошкільного віку.